Ikke-β-cellestimulerende midler

A10BA

Revideret: 21.03.2017

Biguanidet metformin øger insulinfølsomheden. Det hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen, øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne og hæmmer glucosenydannelsen i leveren.  

Metformin har en beskeden vægtreducerende virkning og giver kun sjældent anledning til hypoglykæmitilfælde. 

Anvendelsesområder

 • Overvægtige patienter med diabetes mellitus type 2, hvor behandlingen med diæt og motion har været utilstrækkelig. Efter de nyeste internationale rekommandationer anbefales det at starte behandling med biguanider tidligt - evt. allerede på diagnosetidspunktet.
 • Normalvægtige patienter med diabetes mellitus type 2, hvor behandling med diæt og motion har været utilfredsstillende. 
  Effekten af behandling med biguanider hos normalvægtige med type 2 diabetes er ikke så velundersøgt som hos overvægtige personer med type 2 diabetes.
 • I kombination med et sulfonylurinstof hos patienter, hvor livsstilsintervention og sulfonylurinstofbehandling har været utilstrækkelig.
 • I kombination med en DPP-IV-hæmmer eller en GLP-1-analog, hvor livsstilsintervention ikke har været utilstrækkelig.
 • I kombination med SGLT-2 inhibitor, hvor livsstilsintervention ikke har været tilstrækkelig.
 • I særlige tilfælde i kombination med glitazon.
 • I kombination med insulin hos overvægtige insulinresistente type 2-diabetikere, hvor insulinbehandling er nødvendig for at opnå acceptable metaboliske forhold. Denne kombination reducerer insulinbehovet og er vist at bedre den glykæmiske kontrol sammenlignet med insulinbehandling alene.
 • Polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Metformin er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og ved stærkt nedsat nyre- (GFR < 30 ml/min.). 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever og/eller nyrefunktion. 

Kontraindikationer

 • Vedr. øvrige kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.
 • Nedsat lever- og/eller nyrefunktion, (se ovenfor).

Forsigtighedsregler

Vitamin B12-koncentrationen i plasma bør kontrolleres hvert 2. år, da vitamin B12-malabsorption kan ses. Lever- og nyrefunktionen må også kontrolleres, således at stofkumulation og lactacidose undgås. 

Nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang årligt - hyppigere hos ældre. Metformin bør ikke anvendes ved akut nyresvigt eller ved kronisk nyreinsufficiens med eGFR < 30 ml/min. Kan med forsigtig anvendes ved kronisk nyreinsufficiens med eGFR 30-60 ml/min, men dosis skal reduceres og nyrefunktionen kontrolleres regelmæssigt. 

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Bivirkninger

Appetitløshed, kvalme, opkastning, diarré og metalsmag i munden ses hos 5-20%. Megaloblastær anæmi. Vitamin B12-malabsorption.
Lactacidose forekommer meget sjældent, men er livsfarlig og provokeres af stofkumulation og/eller komplicerende tilstande som hjerteinsufficiens, infektionssygdomme, leverlidelser, nyreinsufficiens og alkoholindtagelse. Lactacidosen kommer snigende uden karakteristiske symptomer med almindelig sygdomsfølelse, kvalme og påvirket sensorium. Der er som regel normoglykæmi og ingen ketonuri. Bør behandles med seponering af stoffet og glucose-insulininfusion, evt. hæmodialyse samt natriumhydrogencarbonat intravenøst.
Acetonuri kan ses trods normalt blodsukkerniveau, da metformin ikke virker ketosehæmmende. Kan ved stabil diabetes skyldes den øgede lipolyse (sultketose) og korrigeres med øget kulhydratindtagelse og/eller reduktion af dosis.
Hypoglykæmi ses kun efter toksiske doser, ved kombinationsbehandling med sulfonylurinstof eller insulin samt hos normalpersoner efter langvarig faste, evt. i forbindelse med alkoholindtagelse. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Metformin Metformin "Actavis"
Actavis
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   1,83
Metformin Metformin "Actavis"
Actavis
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk.   1,03
Metformin Metformin "Actavis"
Actavis
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk. (blister)   1,15
Metformin Metformin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   1,42
Metformin Metformin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 400 stk.   0,72
Metformin Metformin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk. (blister)   1,05
Metformin Metformin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk.   0,83
Metformin Metformin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk.   1,06
Metformin Metformin "Bluefish"
Bluefish
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   1,41
Metformin Metformin "Bluefish"
Bluefish
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk. (blister)   1,15
Metformin Metformin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.  
Metformin Metformin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.  
Metformin Metformin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk.   0,82
Metformin Metformin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   1,40
Metformin Metformin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   1,46
Metformin Metformin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 120 stk. (blister)   1,33
Metformin Metformin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk. (blister)   0,78
Metformin Metformin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk. (blister)   1,12
Metformin Metformin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 90 stk. (blister)   1,46
Metformin Metformin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   1,35
Metformin Metformin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk. (blister)   0,86
Metformin Metformin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk. (blister)   1,17
Metformin Metformin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  1000 mg 100 stk. (blister)   1,28
Metformin Mitforgen
Mylan
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   1,75
Metformin Mitforgen
Mylan
filmovertrukne tabletter  850 mg 100 stk.   0,87
Metformin Mitforgen
Mylan
filmovertrukne tabletter  1000 mg 60 stk. (blister)   1,15
 
 
Gå til toppen af siden...