Ibumax®

M01AE01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg, 400 mg (delekærv) eller 600 mg (delekærv) ibuprofen. 

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

 • Voksne. 1.200-1.800 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges til højst 2.400 mg/døgn, dog højst i 4-6 uger.
 • Børn. 20-40 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3 doser.


Svage smerter 

Voksne. 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl. 

 

Svær dysmenoré 

400 mg, evt. gentaget med 6-8 timers intervaller. 

 

Bemærk: 

Delekærven i 200 mg tablet kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ødemer.
Forhøjet serum-urat.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Hepatitis.
Bronkospasme, Hjerteinsufficiens, Hypertension.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hallucinationer, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Purpura.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis, Depression.
Drug fever.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Ibuprofen har en veldokumenteret sikkerhedsprofil og foretrækkes blandt NSAID. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 088844
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 401357
50 stk. (blister)
34,70 4,16
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 484298
100 stk. (blister)
48,10 2,89
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 058868
30 stk. (blister)
35,55 3,56
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 487459
50 stk. (blister)
36,85 2,21
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 124903
100 stk.
56,70 1,70
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 132580
10 stk.
33,70 6,74
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 126970
30 stk.
38,70 2,58
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 520070
50 stk.
63,95 2,56
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 091778
100 stk.
78,65 1,57

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
HX18
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ipren Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
   B
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Orion" Orion Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ipren Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumetin Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Actavis" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Orion" Orion Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Brufen BGP Products, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumetin Takeda Pharma, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Actavis" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 11,2
filmovertrukne tabletter 200 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 18,3
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 22,8
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...