Oxytocin og analoger (uteruskontraherende midler)

H01BB

Revideret: 27.02.2023

Oxytocin er et hypofysebaglaphormon, som fremkalder eller forstærker uterinkontraktioner via specifikke receptorer i myometriecellerne. I den rette dosering fremkaldes velkoordinerede veer under fødslen. I højere dosering fremkaldes kontraktioner af mere tonisk karakter, hvilket er hensigtsmæssigt efter barnets fødsel som profylakse og behandling af blødning og uterusatoni. Oxytocin virker også på tilløbsrefleksen i mammae, hvorved mælkeudtømmelsen kan lettes og brystspænding aftage.
De farmakologiske og kliniske egenskaber af carbetocin svarer til en langtidsvirkende oxytocinagonist. 

Anvendelsesområder

Oxytocin. Igangsættelse af fødsel, herunder fremkaldelse af veer efter primær vandafgang. Vestimulation under fødsel. Igangværende eller prostaglandininduceret abort. Uterusatoni.
Carbetocin. Forebyggelse af uterusatoni efter fødsel ved kejsersnit under epidural- eller spinalanæstesi eller efter vaginal fødsel. 

Præparatvalg

Oxytocin er førstevalgspræparat til blødningsprofylakse efter vaginal fødsel. 

Blødningsprofylakse ved kejsersnit: Ingen forskel i blødningsmængde eller behov for blodtransfusion ved anvendelse af oxytocin versus carbetocin, men behov for yderligere uterotonika er mindre efter carbetocin. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Carbetocin Carbetocin "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mikrogram/ml 5 x 1 ml   290,39 290,39
Oxytocin Oxytocin "Orifarm"
Orifarm Generics
konc. til injektions- og infusionsvæske, opl.  10 IE/ml 5 x 1 ml   29,66 44,49
Carbetocin Pabal
Ferring
injektionsvæske, opl.  100 mikrogram/ml 5 x 1 ml   290,58 290,58

Referencer

4715. Gallos ID, Papadopoulou A, Man R et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30569545 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2599. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang). 2017, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2014/NKR-Dystoci/National-klinisk-retningslinje-om-foerstegangsfoedende-med-dystoci.ashx?la=da&hash=4F0300BFB27DBCBA33C2FBFFAFB85D467661D76D (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2598. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Syntocinon til vestimulation (Sandbjerg Guideline). 2013, http://gynobsguideline.dk/files/Syntocinon2013.pdf (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

3832. Kenyon S, Tokumasu H, Dowswell T et al. High-dose versus low-dose oxytocin for augmentation of delayed labour. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 13(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853046 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 

1901. Su LL, Chong YS, Samuel M. Carbetocin for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513931 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...