Oxytocin "Orifarm"

H01BB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Igangsættelse af fødsel.
 • Vestimulation under fødsel, herunder fremkaldelse af veer efter primær vandafgang.
 • Blødningsprofylakse efter fødsel.
 • Uterusatoni.

Dispenseringsform

Koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 IE oxytocin (syntetisk). 

Doseringsforslag

Igangsættelseaf fødsel og vestimulation under fødsel 

 • Der gives intravenøs infusion, 10 IE i 1.000 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Glucoseopløsning bør ikke anvendes, da det kan medføre sekundær hypoglykæmi hos den nyfødte.
 • Infusionshastighed: Initial infusionshastighed: 1-4 millienheder/min (6-24 ml/time, 2-8 dråber/min.).
 • Infusionshastigheden kan øges gradvist med 20-40 minutters interval (højeste stigningstakt 3,3 millienheder/min.), indtil tilfredsstillende uterinkontraktioner opnås (højst 5 veer pr. 10 min. med gode vepauser), dog maksimalt 0,03 IE/min svarende til 180 ml/time.
 • Hvis 10 IE er infunderet uden resultat i forbindelse med fødselsigangsættelse, kan det være hensigtsmæssigt at holde pause og genoptage behandlingen efter nogle timer. Hvis stadig ingen effekt må alternativ igangsættelsesmetode overvejes.
 • Der er klinisk erfaring for, at oxytocin er mest effektivt, når fostervandet er gået.

 

Rutinemæssig blødningsprofylakse ved vaginal fødsel 

10 IE intramuskulært umiddelbart efter barnets fødsel.  

 

Rutinemæssig blødningsprofylakse ved sectio 

 • 5-10 IE gives intravenøst efter barnets fødsel.
 • Gives langsomt (< 1 IE /min.) for at nedsætte risiko for blodtryksfald og myokardieiskæmi.
 • Kan evt. opblandes i 10-20 ml NaCl.

 

Uterusatoni efter fødslen  

Intravenøs infusion af oxytocin. Der kan anvendes opløsninger som 20-40 IE i 1.000 ml Nacl eller 10-20 IE i 100 ml NaCl, idet infusionshastigheden afpasses efter effekt på kontraktion af uterus.  

 

Prostaglandininduceret abort 

 • Oxytocininfusion anvendes som supplerende vestimulerende middel.
  Oxytocininfusionen bør først begynde nogle timer efter indgiften af prostaglandin for at nedsætte risikoen for overstimulation med uterusruptur til følge.
 • Der kan anvendes samme infusionsblanding og infusionshastighed som til vestimulation under fødslen, indtil tilfredsstillende veaktivitet opnås.

 

Bemærk: 

 • Hurtig indgift af ufortyndet oxytocin i.v. kan udløse blodtryksfald og myokardieiskæmi.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for væske- og oxytocinophobning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Hypertoniske uterine sammentrækninger.
 • Tegn på truende asfyksi.
 • Kontraindikation for vaginal fødsel.

Forsigtighedsregler

Administration af prostaglandin 

Oxytocin bør gives med forsigtighed efter forudgående administration af prostaglandin - som hovedregel bør oxytocin først administreres 4-6 timer efter sidste indgift af prostaglandin. 

 

Risiko for uterin hypertoni 

 • Den fødende må nøje overvåges med henblik på udvikling af uterin hypertoni.
 • Ved uterin hypertoni reduceres eller seponeres oxytocininfusionen. Er dette utilstrækkeligt til at ophæve hypertonien, bør gives akut tokolytisk behandling.
 • Oxytocininfusionen kan evt. forsigtigt genoptages, hvis midlertidig seponering normaliserer tilstanden.

 

Risiko for intrauterin asfyksi 

Fosteret skal overvåges med CTG med henblik på tegn på intrauterin asfyksi.  

 

Risiko for uterusruptur 

På grund af risiko for uterusruptur bør oxytocin anvendes med forsigtighed og under nøje overvågning ved:  

 • Tidligere sectio caesarea.
 • Andre operationer på uterus, fx sectio parva eller enucleation af fibromer.
 • Mangegangsfødende.

 

Vesvækkelse 

Man bør være opmærksom på, at vesvækkelse kan skyldes et mekanisk misforhold, hvor vestimulation er kontraindiceret.  

 

Brug af store doser 

I større doser kan der fremkaldes uterine kontraktioner af en mere tonisk type. En overdosering vil derfor medføre ineffektive veer og øget hviletonus eller hurtigt på hinanden følgende veer og en deraf følgende risiko for asfyksi eller uterusruptur.  

 

Risiko for væskeretention 

 • Oxytocin kan give væskeretention, hvorfor det bør anvendes med forsigtighed ved svær svangerskabsforgiftning.
 • Risiko for "vandintoksikation" med svære elektrolytforstyrrelser, bevidsthedssløring og kramper ved infusion af oxytocin gennem mange timer.

 

Kardiovaskulær sygdom/hypovolæmisk shock 

I tilfælde af kardiovaskulær sygdom og hypovolæmisk shock bør anvendelse af oxytocin nøje overvejes og i så fald som meget langsom infusion fx 10 IE/time.  

 

Risiko ved forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved kendt forlænget QT-syndrom eller relaterede symptomer, og til patienter som bruger lægemidler, der forlænger QT-intervallet.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte Myokardieiskæmi
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi, Vandintoksikation
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Ændret føtal hjertefrekvens  (inkl. hypoxi, hyponatriæmi og død)
Det reproduktive system og mammae Uterinspasmer, Uterusruptur
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Vaskulære sygdomme Hypotension Flushing

* Latexallergi/intolerance kan være en væsentlig prædisponerende risikofaktor for anafylaksi efter brug af oxytocin. 

 

Hurtig i.v. bolusinjektion af oxytocin ved doser på adskillige IE kan forårsage akut kortvarig hypotension ledsaget af rødmen og refleks-takykardi. Disse hurtige hæmodynamiske ændringer kan resultere i myokardieiskæmi, specielt hos patienter med eksisterende kardiovaskulær sygdom. Hurtig i.v. bolusinjektion af oxytocin i doser på adskillige IE kan også give anledning til forlængelse af QT-intervallet. 

Interaktioner

 • Prostaglandiner øger følsomheden for oxytocin og derivater. De to stoffer bør derfor ikke gives samtidig ved igangsættelse af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur. Den potenserende effekt er ønskelig ved svær post partum blødning.
 • Inhalationsanæstetika virker uterusrelakserende, hvorfor de reducerer oxytocins uterotoniske virkning.
 • Oxytocin skal betragtes som potentielt arytmogent, især hos patienter med andre risikofaktorer for torsades de pointes-takykardi, som fx samtidig brug af lægemidler, der forlænger QT-intervallet (se Medikamentelt forlænget QT-interval) eller hos patienter med langvarigt QT-syndrom i anamnesen.
 • Oxytocin kan øge vasokonstriktorers og sympatomimetikas pressoreffekt, også hvis disse er indeholdt i lokalanæstetika.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Kan anvendes i tilslutning til fødslen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke fra barnets tarm. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Der gives oxygen og evt. akut tocolyse (vehæmning). Ved vandforgiftning begrænses væskeindtaget, diuresen fremmes og elektrolytter kontrolleres. 

Farmakodynamik

 • Sidst i graviditeten, under fødslen og umiddelbart post partum er mængden af oxytocinreceptorer i myometriet øget. Aktiveres disse af oxytocin, udløses der en frigivelse af calcium fra de intracellulære lagre, hvilket fører til rytmiske sammentrækninger i den øverste del af uterus.
 • Forventet virkning efter ca. 1 minut (i.v.) og 2-4 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 30-60 minutter efter i.m. administration.
 • Virkningen indtræder gradvis ved i.v. infusion. Virkningsvarighed efter afsluttet infusion ca. 20 minutter.
 • Oxytocin påvirker mælkekirtlerne og øger tilløbet af mælk hos ammende kvinder.

Farmakokinetik

 • Halveringstid 3-20 minutter.
 • Steady state efter 20-40 minutter.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske  

 • Koncentrat til injektions-/infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid eller glucose-infusionsvæske.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Skal anvendes med det samme.
 • Brugsfærdig infusionsvæske: Kan opbevares i højst 24 timer ved temperaturer < 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 IE/ml  (Orifarm Generics) 192529
5 x 1 ml
87,20 17,44 26,16
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...