ACTH (kortikotropin)

H01AA

Revideret: 16.09.2021

Kortikotropin (adrenokortikotropt hormon - ACTH) dannes i hypofyseforlappen og stimulerer binyrebarkens produktion af kortisol. Kortikotropin stimulerer kun i begrænset omfang aldosteronsekretionen. 

Anvendelsesområder

Injektion af kortikotropin anvendes som diagnostisk test ved mistanke om binyrebarkinsufficiens. 

 

Udførelse 

Kortvarig prøve. Der tages blodprøve til måling af kortisol før og 30 minutter efter intravenøs indgift af 250 mikrogram kortikotropin. Ved normal binyrebarkfunktion vil kortisolkoncentrationen i plasma 30 minutter efter kortikotropin stimulation stige til mindst 420-500 nmol/l; det nøjagtige cut-off afhænger af analysemetoden for kortisol. 

 

Det er vigtigt at fastslå årsagen til binyrebarkinsufficiens (primær, sekundær, tertiær) hos den enkelte patient, hvilket kan fordre udredning af hypofysefunktion og plasma ACTH-måling, afhængigt af den kliniske kontekst. Ved nyopstået sekundær binyrebarkinsufficiens, eksempelvis efter hypofyseoperation eller en pituitær apopleksi, er testen ikke pålidelig, idet en normal stigning i plasma-kortisol ofte iagttages. I en sådan situation vil man typisk forlade sig på symptomer på binyrebarkinsuffciens kombineret med måling af spontant kortisolniveau.
Østrogenbehandling øger serumkoncentrationen af kortisol og kan således maskere binyrebarkinsufficiens. Der tilstræbes pause med østrogenbehandling i 6 uger før testen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Tetracosactid Synacthen®
CD Pharma
injektionsvæske, opl.  0,25 mg/ml 10 x 1 ml   143,31 143,31
Tetracosactid Synacthen®
CD Pharma
injektionsvæske, opl.  0,25 mg/ml 10 x 1 ml   143,32 143,32
Tetracosactid Synacthen®
CD Pharma
injektionsvæske, opl.  0,25 mg/ml 10 x 1 ml  

Referencer

4424. Wei C, Crowne EC. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in childhood cancer survivors. Endocr Relat Cancer. 2018; 25:479-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29895525 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3233. Klose M, Lange M, Rasmussen AK et al. Factors influencing the adrenocorticotropin test: role of contemporary cortisol assays, body composition, and oral contraceptive agents. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92(4):1326-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17244781 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

1116. Arlt W, Allolio B. Adrenal insufficiency. Lancet. 2003; 361(9372):1881-93, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12788587/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...