Antipsykotika mod angst

N05A

Revideret: 24.09.2021

Blandt første generations antipsykotika blev chlorprothixen tidligere hyppigt anvendt i lav dosering mod ikke-psykotisk angst, men nu i mindre grad, og midlet er kontraindiceret i kombination med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet. Quetiapin i lav dosering, 25-150 mg dagligt, har navnlig blandt psykiatere overtaget denne funktion, selv om angsttilstande ikke er en registeret indikation, som er depressive tilstande inden for det bipolar spektrum ud over psykotiske tilstande. Der er dog hyppigt komorbiditet mellem angst og depression, og quetiapin har særligt fundet anvendelse i stedet for benzodiazepiner pga. disses bivirkningsprofil. Der er udført randomiserede kontrollerede studier (RCT) af quetiapin ved ikke-psykotisk angst og en meta-analyse af tre studier finder effekt af quetiapin ved generaliseret angst med dosering 50-150 mg/døgn (3389)

 

Dixyrazin er et antipsykotikum, men den antipsykotiske effekt er beskeden i forhold til de øvrige antipsykotika. Stoffet kan forsøges ved behandling af angst, såfremt andre midler ikke tåles eller har effekt. Dokumentationen for den angstdæmpende effekt er mangelfuld.
Dixyrazin (Esucos® fra UCB Pharma) er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Referencer

3389. Maneeton N, Maneeton B, Woottiluk P et al. Quetiapine monotherapy in acute treatment of generalized anxiety disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Drug Des Devel Ther. 2016; 10:259-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26834458 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...