β-blokkere mod angst

C07A

Revideret: 24.09.2021

β-receptorblokerende præparater (β-blokkere) har været anvendt i angstbehandling på grund af stoffernes påvirkning af somatiske angstsymptomer. De finder især anvendelse, hvor angsten er domineret af enkelte symptomer, specielt tremor manuum og hjertebanken. De er mindre effektive over for andre angstsymptomer. Den kliniske dokumentation er imidlertid mangelfuld.
Se endvidere β-receptorblokerende midler.  

 
 
Gå til toppen af siden...