Diagnostik af angst

Revideret: 24.09.2021

Diagnostik af angsttilstande er baseret på forekomst af forskellige typer angstsymptomer (heraf mindst et autonomt), kognitive symptomer og uhensigtsmæssig undvigeadfærd, der fører til nedsat livskvalitet og social funktionsevne:

Angst-spændingssymptomer
Autonome symptomer: 

 • hjertebanken
 • sveden
 • rysten
 • mundtørhed.

 

Symptomer fra bryst og mave: 

 • vejrtrækningsbesvær
 • kvælningsfornemmelse
 • trykken eller smerte i brystet
 • kvalme eller uro i maven.

 

Psykiske symptomer: 

 • svimmelhed eller ørhed
 • uvirkelighedsfølelse
 • frygt for at blive sindssyg
 • dødsangst.

 

Almene symptomer: 

 • varme- eller kuldefølelse
 • dødheds- eller sovende fornemmelser.

 

Spændingssymptomer: 

 • muskelspænding eller -smerte
 • rastløshed, vanskelighed ved at slappe af
 • psykisk spændingsfølelse
 • følelse af synkebesvær.

 

Uspecifikke symptomer: 

 • tendens til sammenfaren
 • koncentrationsbesvær
 • irritabilitet
 • indsovningsbesvær.

 

Kognitive symptomer
Bekymringstendens, frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed og tvangstanker. Koncentrationsbesvær. 


Uhensigtsmæssig adfærd
Adfærd i relation til angstprovokerende forhold - især fobisk undvigelsesadfærd og tvangshandlinger. 

 

Udredning og monitorering af angsttilstande 

Som hjælp til diagnosen og vurdering af sværhedsgraden kan man anvende: 

 • Angst Symptom Skemaet (ASS) kan anvendes til udredning og monitorering af angsttilstande.
 • Hamiltons angstskala (HAMA) kan ligeledes anvendes til graduering og monitorering af angsttilstande.

Begge skemaer kan findes på www.dsam.dk.

I ICD-10 inddeles i følgende hovedgrupper:

1 Fobiske angsttilstande
Agorafobi (F40.0) - fobisk angst for at færdes alene uden for hjemmet. Dette er en relativt veldefineret gruppe af fobier omfattende frygt for at forlade hjemmet, komme i forretninger, forsamlinger eller på offentlige steder eller rejse alene med tog, bus eller fly. Der skal være mindst 2 angstsymptomer, heraf 1 autonomt.
Socialfobi (F40.1) - fobisk angst i sociale situationer. Frygt for at blive kritisk iagttaget af andre mennesker eller frygt for at komme til at gøre noget pinligt, førende til tilbøjelighed til at undgå forskellige sociale situationer. Mere gennemgribende sociale fobier er sædvanligvis ledsaget af lav selvfølelse og frygt for kritik. Der skal være mindst 2 angstsymptomer, heraf 1 autonomt, samt mindst 1 af følgende: ansigtsrødmen, frygt for at kaste op eller vandladnings- eller afføringstrang.
Enkelfobi (F40.2) - fobisk angst i særlige situationer. Fobier begrænset til helt specifikke situationer såsom angst for dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, synet af blod eller legemsbeskadigelse. Der skal være mindst 2 angstsymptomer, heraf mindst 1 autonomt. 


2 Andre angsttilstande
Panikangst (F41.0). Tilbagevendende anfald af pludseligt indsættende svær panikagtig angst, som ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder, og som derfor optræder uforudsigeligt. Der skal være mindst 4 panikanfald inden for 4 uger med mindst 4 angstsymptomer, heraf mindst 1 autonomt.
Generaliseret angst (F41.1). Det essentielle træk er angst, som er knyttet til mange forskellige situationer og længerevarende (≥ 6 måneder), præget af anspændthed og almen ængstelse, men ikke begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Der skal være mindst 4 angst-spændingssymptomer, heraf 1 autonomt.
Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (F42). Tilstanden er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger gennem mindst 2 uger. Tvangstanker er ideer, tankebilleder eller indskydelser, som dukker op i patientens bevidsthed igen og igen på stereotyp måde. De er praktisk talt altid pinagtigt generende, og patienten prøver ofte uden held at afvise dem. De erkendes imidlertid af patienten som hans eller hendes egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte i modstrid med patientens følelser. Angst er næsten altid til stede, især hvis patienten prøver at modstå tvangshandlingerne. I modsætning til de øvrige angsttilstande er der ikke krav om tilstedeværelsen af autonome symptomer for at stille diagnosen OCD. 


3 Akut og posttraumatisk belastningsreaktion
Akut belastningsreaktion (F43). En forbigående tilstand, som udvikler sig som reaktion på exceptionel fysisk eller psykisk belastning. Tilstanden udvikler sig kort efter traumet (inden for 1 time) og fortager sig hurtigt, dvs. i løbet af timer eller få dage. Symptomerne viser et blandet og skiftende billede og omfatter initialt en tilstand af omtågethed, indsnævring af opmærksomhedsfeltet, desorientering og sanseforstyrrelser og kan stige til dissociativ stupor eller uro og overaktivitet.
Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (F43.1). En tilstand, der opstår som en forsinket eller protraheret reaktion på en traumatisk begivenhed eller situation (af kortere eller længere varighed) af exceptionel truende eller katastrofeagtig natur, som hos praktisk talt enhver vil medføre kraftig påvirkning. Tilstanden opstår inden for seks måneder efter den traumatiske hændelse. Der ses tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet i form af påtrængende erindringer (flashbacks), søvnløshed, mareridt eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet. Der er undgåelse af alt, der minder om traumet. Der skal enten være delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse, eller vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med mindst 2 af følgende: 

 • Ind- eller gennemsovningsbesvær
 • Irritabilitet eller vredesudbrud
 • Koncentrationsbesvær
 • Årvågenhed
 • Tilbøjelighed til sammenfaren

 

Differentialdiagnostik
Det er vigtigt at udelukke, at angst er et symptom på andre psykiske lidelser end de nævnte. Vigtige differentialdiagnostiske karakteristika i forhold til andre psykiske lidelser: 

 • Ved primær affektiv lidelse er angstsymptomer kun til stede under en episode med depressive symptomer.
 • Ved psykotiske tilstande er der ud over angstsymptomer typisk hallucinationer og vrangforestillinger.
 • Ved organiske tilstande inkl. misbrugstilstande er der symptomer på organisk sygdom eller misbrug af alkohol- eller rusmidler.
 • Hvis nogle af angstsymptomerne har været til stede siden puberteten, kan der foreligge en personlighedsforstyrrelse.