Antidepressiva mod angst

N06A

Revideret: 24.09.2021

Som omtalt betragtes antidepressiva i dag som førstevalgspræparater ved farmakologisk behandling af angsttilstande. De nyere antidepressiva foretrækkes almindeligvis, da de har færre bivirkninger end de klassiske tricykliske antidepressiva. Påvirkning af QTc-intervallet kan dog være en risiko ved nogle SSRI- og SNRI-præparater, se antidepressiva, bivirkninger.
Gradvis aftrapning over mindst 4 uger anbefales for de fleste SSRI- og SNRI-præparater (med undtagelse af fluoxetin, der har lang halveringstid) for at undgå seponeringssymptomer, se Aftrapning af antidepressiva.
Se endvidere SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) og SNRI (Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor)

Farmakodynamik

Den specifikke effekt på angstsymptomer antages at skyldes antidepressivas indvirkning på den synaptiske transmission, især på serotonerg neurotransmission. For inddeling og virkemåde (farmakokinetik og farmakodynamik) samt bivirkninger henvises til afsnittet om antidepressiva

 
 
Gå til toppen af siden...