β-blokkere med α-blokerende effekt

C07AG

Revideret: 10.05.2023

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  6,25 mg 30 stk. (blister)   1,37 8,24
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  6,25 mg 100 stk. (blister)   0,57 3,41
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   0,60 1,79
Carvedilol Carvedilol "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,50 0,75
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter  6,25 mg 100 stk. (blister)   0,57 3,41
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   0,61 1,82
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter  25 mg 30 stk. (blister)   2,79 4,18
Carvedilol Carvedilol "HEXAL"
HEXAL
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,41 0,61
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  3,125 mg 30 stk. (blister)   1,85 22,22
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  3,125 mg 100 stk. (blister)   0,69 8,27
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  6,25 mg 30 stk. (blister)   1,48 8,89
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  6,25 mg 100 stk. (blister)   0,47 2,81
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   0,61 1,82
Carvedilol Carvedilol "KRKA"
KRKA
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,41 0,61
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter  3,125 mg 30 stk. (blister)   1,74 20,82
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter  6,25 mg 30 stk. (blister)   1,20 7,21
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter  6,25 mg 100 stk. (blister)   0,42 2,54
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   0,61 1,82
Carvedilol Carvedilol "STADA"
STADA Nordic
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   1,14 1,71
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter  3,125 mg 30 stk. (blister)   1,76 21,10
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter  3,125 mg 100 stk. (blister)   0,69 8,25
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter  6,25 mg 30 stk. (blister)   1,24 7,45
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   0,43 1,30
Carvedilol Carvedilol "Teva"
TEVA
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,45 0,68
Labetalol Labetalol "S.A.L.F."
SALF
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml   5,51 661,28
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  100 mg 50 stk. (blister)   1,91 11,43
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  100 mg 250 stk.   1,47 8,80
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  100 mg 250 stk.   1,47 8,83
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   2,37 7,11
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  200 mg 250 stk.   2,11 6,33
Labetalol Trandate®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml   5,24 629,23
 
 
Gå til toppen af siden...