Trandate®

C07AG01
 
 

Antihypertensivum. Adrenergt α- og β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk virkning. Er ikke β1-selektivt, hvorfor det har en vis bronkokonstriktorisk virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 200 mg labetalol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg 2-3 gange dgl. I løbet af få dage øges dosis til 200 mg 2 gange dgl. Derefter øges dosis ugentligt, afhængig af virkningen, op til 2,4 g dgl. fordelt på 3-4 doser.
 • Gravide. Initialt 100 mg 2 gange dgl. stigende til 300 mg 4 gange dgl.
 • Ældre. Initialt ofte 100 mg 2 gange dgl. Evt. lavere vedligeholdelsesdosis end den anbefalede.

Bemærk: 

 • Bør tages sammen med mad.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Labetalol kan forårsage leverskade og skal seponeres ved tegn på leverskade og er derefter strengt kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved kendt nedsat leverfunktion, da labetalol metaboliseres langsommere. Dosis bør nedsættes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Astma og KOL
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Fæokromocytom, skal behandles med α-blokker, før labetalol anvendes
 • Kardiogent shock
 • Svær og langvarig hypotension
 • AV-blok grad 2 eller 3
 • Syg sinus syndrom, medmindre pacemaker er in situ
 • Svær bradykardi
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Prinzmetals angina
 • Syg sinus-syndrom.

Forsigtighedsregler

 • AV-blok grad 1
 • Hjertesvigt
 • Psoriasis
 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Samtidig behandling med inhalationsanæstetika
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Patienter i behandling med tamsulosin, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS). Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre α1-blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hjerteinsufficiens.
Sløret syn.
Kvalme.
Letargi, Svimmelhed, Træthed.
Allergiske reaktioner.
Forhøjede levertransaminaser.
Hovedpine, Paræstesier  (hovedbund).
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion, Vandladningsbesvær.
Dyspnø, Nasal tilstopning.
Hudkløe, Hududslæt.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Kramper.
Depression.
Bronkospasme.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi.
Meget sjældne (< 0,01 %) AV-blok.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Angioødem.
Myopati, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Tremor  (gravide).
Urinretention.
Forværring af Raynauds syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Labetalol hæmmer metaboliseringen af tricykliske antidepressiva, opmærksomhed på hjertebivirkninger.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Ved kombination med digoxin eller adrenalin er der risiko for bradykardi.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Labetalol anses almindeligvis for veldokumenteret og sikkert at anvende under graviditet, men de fleste kliniske studier relaterer sig til intervention efter 1. trimester. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet. Har vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile. Labetalol har α-blokerende egenskaber, hvilket betyder, at den blodtrykssænkende virkning overvejende skyldes en reduktion i perifer karmodstand og i langt mindre omfang en reduktion i hjertets minutvolumen.
 • Oral administration. Maksimal virkning efter ca. 4 timer. Virkningsvarighed 8-12 timer.
 • Intravenøs administration. Maksimal virkning efter ca. 5 minutter. Virkningsvarighed 6-18 timer.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.

Indholdsstoffer

Labetalolfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 119394
50 stk. (blister)
95,95 1,92 11,51
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 179282
250 stk.
369,55 1,48 8,87
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 567510
100 stk.
238,80 2,39 7,16
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 539011
250 stk.
532,10 2,13 6,39

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
TT01
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
TT02
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,4 x 10,4
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

02.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...