Midler mod dystoni

M03AX

Revideret: 22.09.2021

Dystoni er en tilstand med vedvarende ufrivillige muskelkontraktioner af modsat virkende muskler og sædvanligvis karakteriseret ved vridende og gentagne bevægelser eller abnorm holdning. Tilstanden er ofte smertefuld og diskonfigurerende. 

  

Se i øvrigt også bevægeforstyrrelser

Behandlingsvejledning

Generaliseret dystoni er svær at behandle medicinsk med oral medicin, men en række lægemidler kan forsøges (nævnt i prioriteret rækkefølge): 

  1. levodopa
  2. antikolinergika
  3. clonazepam
  4. baclofen
  5. tetrabenazin

 

Litteraturen er i stor grad baseret på klinisk erfaring og åbne ukontrollerede studier (4980). Det er ofte nødvendigt at kombinere behandling med flere af ovenævnte præparater. Diagnostik og behandling er en specialistopgave. Ved medicinsk behandlingsrefraktær generaliseret dystoni kan patienten henvises til specialafdeling med stillingtagen til såkaldt Deep Brain Stimulation (DBS). 

 

Fokale dystonier fx blefarospasmer, torticollis og hemifaciale spasmer samt fokal spasticitet behandles primært med subkutan eller intramuskulær injektion af botulinum toxin. Der findes to typer toxin: Type A og type B toxin. Begge har dokumenteret klinisk effekt men lidt forskellig bivirkningsprofil. Der er ingen kliniske forskelle mellem de forskellige type A toxin-præparater.  

 

Bemærk: 

  • Det er meget vigtigt at notere sig, at doseringsenhederne er specifikke for de enkelte præparater og ikke kan overføres fra det ene til det andet præparat.
  • Ved medicinsk behandlingsrefraktær spastisk torticollis kan patienten henvises til specialafdeling med stillingtagen til DBS.

Præparatvalg

Førstevalg til behandling af generaliseret dystoni er levodopa for at udelukke en dopa-responsiv dystoni. Ved fokale dystonier er førstevalgspræparatet injektion af botulinum toxin. Type A er førstevalg. Hvis patienten har manglende effekt ved type A toxin, kan Type B forsøges (denne er dog ikke registreret på det danske marked p.t.). Behandlingen er en specialistopgave. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  50 enheder 1 stk.   1.585,05
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.   2.525,95
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 10 stk.   2.510,79
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.   2.239,60
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.   2.339,75
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.   2.240,95
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 1 stk.   5.035,05
Botulinum type A toxin Botox®
AbbVie
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 6 stk.   5.021,02
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  300 enheder 1 stk.   1.604,15
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  300 enheder 1 stk.   1.602,80
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  300 enheder 1 stk.   1.605,00
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 x 500 E   5,31
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 x 500 E   4,70
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 x 500 E   4,91
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 x 500 E   5,19
Botulinum type A toxin Dysport®
IPSEN
pulver til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 x 500 E   4,54
Botulinum type A toxin Xeomin
Merz Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  50 enheder 1 stk.   1.468,50
Botulinum type A toxin Xeomin
Merz Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.   2.656,25
Botulinum type A toxin Xeomin
Merz Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 1 stk.   5.312,50
Botulinum type A toxin Xeomin
Merz Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 6 stk.   4.452,81

Referencer

4712. Jost WH, Friedman A, Michel O et al. SIAXI: Placebo-controlled, randomized, double-blind study of incobotulinumtoxinA for sialorrhea. Neurology. 2019; 92(17):1982-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30918101 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4661. Bendtsen L, Sacco S, Ashina M et al. Guideline on the use of onabotulinumtoxinA in chronic migraine: a consensus statement from the European Headache Federation. J Headache Pain. 2018; 19(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30259200 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4980. Balint et al. Dystonia. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:26, https://www.nature.com/articles/s41572-018-0028-1 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

3425. Danielsen EH, Lykkegaard A, Møller M et al. Neurologisk National Behandlingsvejledning. Behandling af Dystoni. Dansk Neurologisk Selskab. 2017, http://neuro.dk/wordpress/nnbv/behandling-af-dystoni/ (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4981. Simpson DM, Hallett M, Ashman EJ et al. Practice guideline update summary: Botulinum neurotoxin for the treatment of blepharospasm, cervical dystonia, adult spasticity, and headache: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2016; 86(19):1818-26, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27164716 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2198. Hallett M, Albanese A, Dressler D et al. Evidence-based review and assessment of botulinum neurotoxin for the treatment of movement disorders. Toxicon. 2013; 67:94-114, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380701 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2791. Albanese A, Asmus F, Bhatia KP et al. EFNS guidelines on diagnosis and treatment of primary dystonias. Eur J Neurol. 2011; 1:5-18, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20482602 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...