Midler mod chorea

N05A, N07XX

Revideret: 22.09.2021

Chorea forekommer ved en lang række neurologiske lidelser, kongenit ved cerebral parese, genetisk betinget ved Huntingtons chorea og erhvervet fx chorea minor (Sydenhams chorea), chorea gravidarum, vaskulær betinget chorea og tyrotoksikose. 

 

Se i øvrigt også bevægeforstyrrelser

Behandlingsvejledning

Dopamin depleterende præparater som tetrabenazin kan anvendes til behandling af chorea. Det kan visse antipsykotika også men med risiko for udløsning af tardive dyskinesier. Det gælder ikke tetrabenazin, som hæmmer oplagringen af visse transmittersubstanser (dopamin, noradrenalin og serotonin) i præsynaptiske vesikler i nervetrådenes endegrene. Den intraneuronale monoaminooxidase vil derved nedbryde en større del af transmitteren, der således ikke står til rådighed for frigørelse i synapsespalten. 

Præparatvalg

Tetrabenazin er 1. valg ved chorea. 2. valg er antipsykotika, især pimozid og clozapin (andre anvendelsesområder). Ved det sidste skal leukocyttal og ekg følges tæt.  

Doseringsforslag

Dosering: Tetrabenazin initialt 12,5 mg x 2-3 dgl. stigende til 25 mg x 2-3 dgl. og yderligere til 50 mg x 2-3 dgl. med 1 uges mellemrum. Vedr. dosering af clozapin til behandling af chorea henvises til afsnittets referencer (ikke-registreret indikation). 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Pimozid 

Nej 

Nej 

Tetrabenazin 

Nej 

Ja 

 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Tetrabenazin Nitoman®
MediLink
tabletter  25 mg 112 stk.   10,15 40,59
Pimozid Orap®
Eumedica
tabletter  1 mg 75 stk. (blister)   1,48 5,90
Pimozid Orap®
Eumedica
tabletter  1 mg 90 stk. (blister)   1,42 5,69
Pimozid Orap®
Eumedica
tabletter  4 mg 20 stk. (blister)   2,77 2,77
Tetrabenazin Tetmodis
AOP Orphan
tabletter  25 mg 112 stk.   10,15 40,60

Referencer

4962. Hazari N, Kate N, Grover S. Clozapine and Tardive Movement Disorders: A Review. Asian J Psychiatr. 2013; 6(6):439-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24309853 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2248. Jung HH, Danek A, Walker RH et al. McLeod Neuroacanthocytosis Syndrome, GeneReviews®. 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1354/ (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2762. Verdellen C, van de Griendt J, Hartmann A et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part III: behavioural and psychosocial interventions. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011; 20(4):197-207, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21445725 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2631. Jankovic J. Treatment of hyperkinetic movement disorders. Lancet Neurol. 2009; 8:844-56, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19679276 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...