Fenylefrin "Unimedic"

C01CA06
 
 
Karkontraherende sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg phenylephrin (som hydrochlorid). 

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg phenylephrin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

I.v. 

50-100 mikrogram gentaget inden for få minutter til effekt.  

 

Infusion 

Startdosis 25-50 mikrogram/min, kan øges til 100 mikrogram/min. 

 

Børn 

 • 1-10 mikrogram/kg gentaget til effekt.

 

Bemærk: 

 • Atropin skal være i beredskab
 • Bør ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Hypertension.
 • Raynauds syndrom.
 • Tyrotoksikose.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Aneurisme
 • Angina pectoris
 • Arteriosklerose
 • Bradykardi
 • Diabetes mellitus
 • Fæokromocyton
 • Kroniske hjertelidelser
 • Obstruktiv kardiomyopati
 • Snævervinklet glaukom
 • Alvorlig hjerteinsufficiens pga. risiko for fald i hjerteminutvolumen.

 

Natriumindhold 

 • 1 ml injektionsvæske indeholder 0,16 mmol natrium, som svarer til 9,4 mg natriumchlorid.
 • 1 ml koncentrat til injektions- og infusionsvæske indeholder 0,2 mmol natrium, som svarer til 11,7 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Svær bradykardi der behandles med atropin.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Myokardieiskæmi Palpitationer, Takykardi
Øjne Glaukom  (forværring)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion, Nervøsitet, Psykose, Somnolens Irritabilitet, Rastløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Piloerektion, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypertension Bleghed

Interaktioner

 • Forsigtighed til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvorved den adrenerge virkning forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Samtidig anvendelse af halogenerede inhalationsanæstetika kan være årsag til hjertearytmi og ventrikelflimren.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Phenylephrininduceret hypertension kan behandles med α-receptorblokade, fx med phentolamin

Farmakodynamik

 • Stimulerer α-receptorer og virker karkontraherende.
 • Virkningsvarighed efter i.v. indgift 15-20 minutter og op til 2 timer efter s.c. eller i.m. administration.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 

Gælder både for injektionsvæske og for koncentrat til injektions- og infusionsvæske. 

pH 4,5-6,5.  

Håndtering

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske 

 • Tilberedning af injektions- og infusionsvæske
  • Beregnet mængde koncentrat til injektions- og infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en koncentration på fx 100 mikrogram/ml.
 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

Injektionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.

Koncentrat til injektions- og infusionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 7 dage ved stuetemperatur (20-25 °C)., men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml 579403
10 x 10 ml
940,10 9,40 376,04
(B) konc. til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 431934
10 x 1 ml
1.611,45 161,15 64,46

Referencer

3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...