Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri

B05BA01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, fx efter komplicerede mave-tarmoperationer.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 12 g L-alanin, 8,4 g L-arginin, 2,5 g L-asparaginsyre, 420 mg L-cystein, 4,2 g L-glutaminsyre, 5,9 g glycin, 5,1 g L-histidin, 4,2 g L-isoleucin, 5,9 g L-leucin, 6,8 g L-lysin (som acetat), 4,2 g L-methionin, 5,9 g L-phenylalanin, 5,1 g L-prolin, 3,4 g L-serin, 4,2 g L-threonin, 1,4 g L-tryptophan, 170 mg L-tyrosin og 5,5 g L-valin. 

Doseringsforslag

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Sædvanlig infusionshastighed er ca. 2 ml/min. (1 l i løbet af 8 timer).

  

Bemærk: 

Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens. Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom)
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

 • Ved leverinsufficiens/encefalopati bør der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under kontrol af patientens cerebrale funktion.
 • Ved nyreinsufficiens bør serum-urinstof kontrolleres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Hud og subkutane væv Rødme
Bivirkningerne ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Osmolaritet ca. 810 mosmol/l
 • Aminosyreindhold/l: 85 g, deraf 38,7 g essentielle
 • Totalt kvælstofindhold/l: 13,5 g
 • Energiindhold/l: Ca. 1.400 kJ (350 kcal)
 • pH ca. 5,6

Håndtering

Tilsætning af additiver 

1 liter infusionsvæske kan tilsættes op til:  

Enten: 

Tracel® 

20 ml 

Calcium (som glubionat) 

24 mmol 

Kalium (som chlorid) 

480 mml 

Magnesium (som sulfat) 

48 mmol 

Natrium (som chlordid) 

480 mmol 

Eller: 

Fosfat (som kaliumsalt) 

96 mmol 

Kalium (som chlorid) 

480 mmol 

Magnesium (sulfat) 

48 mmol 

Natrium (som chlorid) 

480 mmol 

 

Forligelighed ved infusion
Kan blandes med andre farmaka, ernærings- eller elektrolytopløsninger, hvor forligelighed er dokumenteret. 

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
infusionsvæske, opløsning
Alanin (12 g/l)
Arginin (8,400 g/l)
Asparaginsyre (2,500 g/l)
Cystein (420 mg/l)
Glutaminsyre (4,200 g/l)
Glycin (5,900 g/l)
Histidin (5,100 g/l)
Isoleucin (4,200 g/l)
Leucin (4,200 g/l)
Lysin (6,800 g/l)
Methionin (4,200 g/l)
Phenylalanin (5,900 g/l)
Prolin (5,100 g/l)
Serin (3,400 g/l)
Threonin (4,200 g/l)
Tryptophan (1,400 g/l)
Tyrosin (170 mg/l)
Valin (5,500 g/l)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 015702
10 x 500 ml
1.125,00 0,23
(B) infusionsvæske, opløsning 007179
6 x 1000 ml
1.343,45 0,22

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

05.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...