Aminosyrer (parenteral ernæring)

B05BA, B05XB

Revideret: 08.03.2023

Ved parenteral ernæring er målet udover at dække behovet for energi at tilføre aminosyrer, der er byggestenen for proteiner med et utal af specifikke funktioner. Tilstrækkelig aminosyretilførsel er nødvendig for at opretholde kroppens cellemasse og for at understøtte mange biokemiske funktioner, herunder immunapparatet.  

 

Der er 20 forskellige aminosyrer i menneskets proteiner, heraf er 8 såkaldt essentielle, da de ikke kan syntetiseres i tilstrækkeligt omfang og dermed må tilføres fra ernæringskilder. Der er stigende evidens for, at behovet for visse non-essentielle aminosyrer ikke kan dækkes ved specifikke sygdomstilstande, og det kan understøtte anvendelse af særlige aminosyreblandinger. Nogle ikke-essentielle aminosyrer bliver således at betragte som essentielle ved stress-metabole tilstande, hvor plasmakoncentrationen af disse falder markant i løbet af få timer. 

 

Alle præparater indeholder essentielle og non-essentielle aminosyrer i et indbyrdes mængdeforhold, der sikrer dækning af døgnbehovet, når der tilføres 1-2 g aminosyrer/kg legemsvægt i døgnet hos voksne og 1,5-2,5 g/kg legemsvægt i døgnet hos børn. Det er vigtigt at tilføre tilstrækkeligt med non-protein energi for at sikre, at tilførte aminosyrer udnyttes optimalt og ikke oxideres mere end nødvendigt. 

 

Aminosyrebehovet er størst ved udtalt oxidativt stress (svære traumer, udbredte forbrændinger, komplicerede operationer, svære infektioner) og ved genopretning af normal ernæringstilstand hos afmagrede patienter. Sidstnævnte er forløb, der typisk strækker sig over uger til måneder. 


Et gunstigt indbyrdes forhold mellem den samlede mængde essentielle og non-essentielle aminosyrer er formentlig af stor betydning. Det er ikke afklaret, hvor meget behovet for de individuelle aminosyrer ændrer sig ved forskellige metaboliske tilstande, men der er studier, der peger på at behovet for visse ikke essentielle aminosyrer er større ved specifikke sygdomstilstande, fx er tyrosin essentiel for patienter med nyreinsufficiens (manglende fenylalaninhydroxylaseaktivitet). Dog er der generel enighed om, at man kan ernære patienter med nyresvigt parenteralt med standardblandinger. 

 

Glutamin 

Metabolisk stress medfører glutaminmangel. Glutamin er et vigtigt substrat for hurtigt prolifererende celler som enterocytter, lymfocytter og fibroblaster. Glutamin er derved vigtig for immunsystemets funktion. Glutamin syntetiseres i skeletmuskulaturen og er under normale omstændigheder ikke en essentiel aminosyre. Glutamin har været anset for at være en essentiel og ikke undværlig aminosyre ved kritisk sygdom med stærkt øget stress metabolisme. Supplementering med glutamin har generelt været anbefalet i guidelines fra de videnskabelige selskaber. Der er en omfattende litteratur om dette emne. Resultaterne af kliniske studier med uselekteret inklusion af alle patienter med kritisk sygdom viste tidligt en positiv effekt på overlevelse og indlæggelsestid. Over de seneste år har studier fokuseret på, at glutamintilførsel ikke kan anses for nødvendig til alle kritisk syge, og resultater af studier og af metaanalyser viser, at glutamintilførsel til visse undergrupper af patienter kan påføre dem mere skade en gavn. Hypotesen om, at patienter med lavt niveau af glutamin ved kritisk sygdom kunne have gavn af tilførsel, er ikke blevet videnskabeligt efterprøvet. Som status er, kan tilførsel af glutamin til kritisk syge ikke generelt anbefales, men det kan heller ikke udelukkes, at nogen grupper af disse patienter kan have gavn af behandlingen. Den kliniske effekt ser ud til at være bedst ved tilstande med moderat metabolisk stress og dårligst ved svært metabolisk stress. 

 

Glutamin er ustabil, men kan tilføres i form af dipeptid. Der findes også et infusionskoncentrat med alanin-glutamin (Dipeptiven®), som kan tilsættes aminosyreopløsninger. 

Det er vist i flere kontrollerede studier, at glutamindipeptid kan forbedre proteinbalance, tarmbarriere og immunforsvar hos parenteralt ernærede patienter med let øget stress-metabolisme. I relation til kirurgi er glutamintilførsel associeret med færre infektiøse komplikationer og kortere indlæggelsestid, men påvirker ikke mortaliteten.  


Protein 

Der er ikke holdepunkter, for at for høj tilførsel af protein generelt har negativ effekt, hvis ikke der generelt hyperalimenteres. En del af de tilførte aminosyrer vil omdannes til glucose (gluconeogenese), men kan spare nedbrydningen af tilsvarende mængder endogent protein. Ethvert overskud af aminosyrer i forhold til den mængde, der kan omsættes, betyder dog stigende plasma-carbamid og urin-carbamid, dvs. osmolariteten stiger. 

Anvendelsesområder

Som del af et parenteralt ernæringsprogram. 

 

Ved nyreinsufficiens bør forholdet mellem energi og protein være relativt højt, så carbamidproduktionen og dermed et evt. dialysebehov bliver lavest muligt, men meget tyder på, at der samtidigt tabes muskelmasse. Hos kritisk syge patienter med nyreinsufficiens er det nødvendigt at tilføre protein i normal/øget mængde, hvorfor et øget dialysebehov accepteres.  

 

Aminosyreopløsninger, som kun indeholder essentielle aminosyrer, kan benyttes, men har ikke nogen dokumenteret fordel frem for aminosyrepræparater med en blanding af essentielle og non-essentielle aminosyrer. Patienter med kronisk og akut leversygdom uden encefalopati tåler normale mængder af aminosyrer. Intravenøst tilførte aminosyrer er mindre toksiske end oralt tilførte. En meget større andel udskilles da også i urinen uden at metaboliseres i leveren. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Dinatriumphosphat
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumhydroxid
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Aminoplasmal® Elektrolyt
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning   6 x 1000 ml   0,70
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Treonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Amiped®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning   12 x 250 ml   1,33
Alanin
Glutaminsyre
Dipeptiven®
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/ml 10 x 100 ml   2,79
Alanin
Glutaminsyre
Dipeptiven®
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/ml 10 x 100 ml   3,50
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   10 x 500 ml   0,22
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   6 x 1000 ml   0,22
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   10 x 500 ml   0,25
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   6 x 1000 ml   0,23
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vaminolac®
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   10 x 100 ml   0,59
Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vaminolac®
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning   10 x 500 ml   0,58

Referencer

3028. ESPEN. ESPEN Guidelines. 2019, https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3188. Veimann A, Braga M, Carli F et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2017; 36(3):623-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28385477 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3172. Wischmeyer PE, Dhaaliwal R, McCall M et al. Parenteral glutamine supplementation in critical illness: a systematic review. Crit Care. 2014; 18(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24745648 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...