Amiped®

B05BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring til børn, når tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret.
 • Ved parenteral ernæring bør aminosyreopløsninger altid administreres sammen med passende energitilførende infusionsvæske (glucose og lipider) samt elektrolytter.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 100 ml indeholder 1,59 g alanin, 0,91 g arginin, 0,66 g asparaginsyre, 0,052 g cystein (som acetylcystein), 0,93 g glutaminsyre, 0,20 g glycin, 0,46 g histidin, 0,51 g isoleucin, 0,76 g leucin, 0,88 g lysin, 0,20 g methionin, 0,31 g phenylalanin, 0,61 g prolin, 0,20 g serin, 0,03 g taurin, 0,51 g treonin, 0,4 g tryptophan, 0,11 g tyrosin (som N-acetyl) og 0,61 g valin. 

Doseringsforslag

Børn 

 • Individuel i forhold til alder, udviklingstrin og sygdom.
 • Vejledende doseringsforslag:

Alder 

Daglig dosis 

Aminosyrer 

Infusionsvæske 

Nyfødte før termin 

1,5-4,0 g/kg legemsvægt 

15-40 ml/kg legemsvægt 

0-27 dage 

1,5-3,0 g/kg legemsvægt 

15-30 ml/kg legemsvægt 

28 dage-23 mdr. 

1,0-2,5 g/kg legemsvægt 

10-25 ml/kg legemsvægt 

2-11 år 

1,0-2,0 g/kg legemsvægt 

10-20 ml/kg legemsvægt 

 • Bemærk:
  • Evt. højere dosis til kritisk syge børn, dog højst 3,0 g/kg legemsvægt/dag.
  • Maksimal infusionshastighed 0,1 g aminosyrer/kg legemsvægt/time svarer til ca. 1 ml/kg legemsvægt/time.
  • Ufortyndet infusionsvæske må kun gives via en central vene.
  • Efter tilstrækkelig fortynding kan infusionsvæsken gives i en perifer vene.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved svær eller progredierende leverinsufficiens. 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen kontrolleres:
  • Elektrolyt- og væskebalance
  • Syre-basebalance
  • Blodglucose
  • Leverfunktion
  • Nyrefunktion.
 • Under flere ugers behandling kontrolleres desuden:
  • Blodtal
  • Koagulationsfaktorer.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner.
 • For hurtig infusionshastighed kan medføre hypersensitivitetsreaktioner, der ses som utilpashed, kvalme, opkastninger, kulderystelser, hovedpine, metabolisk acidose, hyperammoniæmi eller tab af renale aminosyrer.
 • Ved indgivelse i en perifer vene efter utilstrækkelig fortynding kan opløsningens høje osmolaritet forårsage tromboflebitis.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Osmolaritet  

790 mosmol/l  

Aminosyreindhold  

10 g/100 ml  

Totalt kvælstofindhold  

1,52 g/100 ml  

Energiindhold  

1.700 kJ/l (406 kcal/l)  

pH  

Ca. 6,1  

 

Håndtering 

Må kun anvendes, hvis iltindikatoren er gul, før yderposen åbnes. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses.  

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 528579
12 x 250 ml
2.721,85
 
 

Revisionsdato

2019-07-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...