Amiped®

B05BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring til børn, når tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret.
 • Ved parenteral ernæring bør aminosyreopløsninger altid administreres sammen med passende energitilførende infusionsvæske (glucose og lipider) samt elektrolytter.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 100 ml indeholder 1,59 g alanin, 0,91 g arginin, 0,66 g asparaginsyre, 0,052 g cystein (som acetylcystein), 0,93 g glutaminsyre, 0,20 g glycin, 0,46 g histidin, 0,51 g isoleucin, 0,76 g leucin, 0,88 g lysin, 0,20 g methionin, 0,31 g phenylalanin, 0,61 g prolin, 0,20 g serin, 0,03 g taurin, 0,51 g treonin, 0,4 g tryptophan, 0,11 g tyrosin (som N-acetyl) og 0,61 g valin. 

Doseringsforslag

Børn 

 • Individuel i forhold til alder, udviklingstrin og sygdom.
 • Vejledende doseringsforslag:

Alder 

Daglig dosis 

Aminosyrer 

Infusionsvæske 

Nyfødte før termin 

1,5-4,0 g/kg legemsvægt 

15-40 ml/kg legemsvægt 

0-27 dage 

1,5-3,0 g/kg legemsvægt 

15-30 ml/kg legemsvægt 

28 dage-23 mdr. 

1,0-2,5 g/kg legemsvægt 

10-25 ml/kg legemsvægt 

2-11 år 

1,0-2,0 g/kg legemsvægt 

10-20 ml/kg legemsvægt 

 • Bemærk:
  • Evt. højere dosis til kritisk syge børn, dog højst 3,0 g/kg legemsvægt/dag.
  • Maksimal infusionshastighed 0,1 g aminosyrer/kg legemsvægt/time svarer til ca. 1 ml/kg legemsvægt/time.
  • Ufortyndet infusionsvæske må kun gives via en central vene.
  • Efter tilstrækkelig fortynding kan infusionsvæsken gives i en perifer vene.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved svær eller progredierende leverinsufficiens. 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen kontrolleres:
  • Elektrolyt- og væskebalance
  • Syre-basebalance
  • Blodglucose
  • Leverfunktion
  • Nyrefunktion.
 • Under flere ugers behandling kontrolleres desuden:
  • Blodtal
  • Koagulationsfaktorer.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Bivirkningerne ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Amiped® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Amiped® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Osmolaritet  

790 mosmol/l  

Aminosyreindhold  

10 g/100 ml  

Totalt kvælstofindhold  

1,52 g/100 ml  

Energiindhold  

1.700 kJ/l (406 kcal/l)  

pH  

Ca. 6,1  

 

Håndtering

 • Må kun anvendes, hvis iltindikatoren er gul, før yderposen åbnes.
 • Kan blandes med andre farmaka, ernærings- eller elektrolytopløsninger, hvor forligelighed er dokumenteret.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 528579
12 x 250 ml
3.981,80 1,33
 
 

Revisionsdato

18.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...