Dipeptiven®

B05XB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af alanin og glutamin ved parenteral ernæring som supplement til aminosyreopløsninger eller til anden ernæringsopløsning indeholdende aminosyrer til infusion. Anvendes fx til patienter med stress-metabolisme.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg N(2)-L-alanin-L-glutamin (svarende til 82,0 mg L-alanin og 134,6 mg L-glutamin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Gives som i.v. infusion efter fortynding.
 • Sædvanlig infusionstid 15-20 timer.

Bemærk: 

 • Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.
 • Erfaring savnes vedr. børn. 

    

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-25 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 25-90 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • P-urinstof bør kontrolleres.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer /kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

Ved encefalopati startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion.  

Bivirkninger

Utilpashed, kvalme og opkastninger ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes endogent til aminosyrerne glutamin og alanin.
 • De frigjorte aminosyrer føres rundt som næringsstoffer i hver deres respektive aminosyrepool, hvor de metaboliseres alt efter kroppens behov.

Farmakokinetik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes hurtigt. Plasmahalveringstid 2-4 minutter.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet 921 mosmol/l
 • pH 5,4-6

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Fortyndes med en aminosyreholdig ernæringsopløsning og den del af aminosyrerne, der tilføres via Dipeptiven®, bør højst udgøre 30% af den totale aminosyretilførsel.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

  

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger. Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml 167304
10 x 100 ml
3.541,85
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml  (Paranova Danmark) 524572
10 x 100 ml
3.546,85
 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...