Dipeptiven®

B05XB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af alanin og glutamin ved parenteral ernæring som supplement til aminosyreopløsninger eller til anden ernæringsopløsning indeholdende aminosyrer til infusion. Anvendes fx til patienter med stress-metabolisme.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg N(2)-L-alanin-L-glutamin (svarende til 82,0 mg L-alanin og 134,6 mg L-glutamin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Gives som i.v. infusion efter fortynding.
 • Sædvanlig infusionstid 15-20 timer.

Bemærk: 

 • Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 15-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • P-urinstof bør kontrolleres.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer /kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

Ved encefalopati startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion. 

Bivirkninger

Utilpashed, kvalme og opkastninger ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes endogent til aminosyrerne glutamin og alanin.
 • De frigjorte aminosyrer føres rundt som næringsstoffer i hver deres respektive aminosyrepool, hvor de metaboliseres alt efter kroppens behov.

Farmakokinetik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes hurtigt. Plasmahalveringstid 2-4 minutter.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Osmolaritet 921 mosmol/l
 • pH 5,4-6.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Fortyndes med en aminosyreholdig ernæringsopløsning og den del af aminosyrerne, der tilføres via Dipeptiven®, bør højst udgøre 30 % af den totale aminosyretilførsel.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger. Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes. 

Holdbarhed

Opbevares beskyttet mod lys.  

Indholdsstoffer

Alaninkonc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/mlkonc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/ml  (Abacus)
Glutaminsyrekonc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/mlkonc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/ml  (Abacus)

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml 167304
10 x 100 ml
3.525,60 3,53
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml  (Abacus) 519748
10 x 100 ml
3.530,55 3,53
 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...