Dipeptiven®

B05XB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af alanin og glutamin ved parenteral ernæring som supplement til aminosyreopløsninger eller til anden ernæringsopløsning indeholdende aminosyrer til infusion. Anvendes fx til patienter med stress-metabolisme.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg N(2)-L-alanin-L-glutamin (svarende til 82,0 mg L-alanin og 134,6 mg L-glutamin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Gives som i.v. infusion efter fortynding.
 • Sædvanlig infusionstid 15-20 timer.

Bemærk: 

 • Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 15-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • P-urinstof bør kontrolleres.

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer /kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

Ved encefalopati startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under monitorering af den cerebrale funktion. 

Bivirkninger

Utilpashed, kvalme og opkastninger ved for hurtig infusion.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Dipeptiven® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Dipeptiven® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes endogent til aminosyrerne glutamin og alanin.
 • De frigjorte aminosyrer føres rundt som næringsstoffer i hver deres respektive aminosyrepool, hvor de metaboliseres alt efter kroppens behov.

Farmakokinetik

 • Dipeptidet N(2)-L-alanyl-L-glutamin spaltes hurtigt. Plasmahalveringstid 2-4 minutter.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Osmolaritet 921 mosmol/l
 • pH 5,4-6.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Fortyndes med en aminosyreholdig ernæringsopløsning og den del af aminosyrerne, der tilføres via Dipeptiven®, bør højst udgøre 30 % af den totale aminosyretilførsel.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger. Tilsætningen skal udføres aseptisk, umiddelbart før infusionen påbegyndes. 

Holdbarhed

Opbevares beskyttet mod lys.  

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml
Alanin (200 MGM)
Glutaminsyre (200 MGM)
Andre
200 mg/ml  (Abacus)
Alanin (200 MGM)
Glutaminsyre (200 MGM)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml 167304
10 x 100 ml
2.792,30 2,79
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml  (Abacus) 519748
10 x 100 ml
3.501,20 3,50
 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...