Difelikefalin mod svær pruritus ved hæmodialyse

V03

Revideret: 03.01.2023

Indledning 

Difelikefalin er et hydrofilt, syntetisk peptid med molekylvægt 679 Da. Det er en perifert virkende selektiv kappa-opioid recepter agonist, som anvendes til behandling af Chronic Kidney Disease associated Pruritus (CKD-aP) hos hæmodialysepatienter. 

Stoffet har lav penetrans til CNS. Dette angives at reducere risikoen for døsighed, respirationspåvirkning og opioidafhængighed. 

 

Klinisk effekt 

Klinisk effekt på moderat til svær CKD-aP vurderet med Worst Itching Intensity Numerical Rating Scale (WI-NRS) forventes inden for 1-3 uger. Effekten er bedst dokumenteret op til 12 uger, men effekten synes vedvarende op til 1 år under behandling. Tilsvarende er fundet bedring i forhold til placebo i Ouality of Life (QoL)-relaterede parametre, herunder søvn. Se referencer. 

Bivirkninger

Hyppigste bivirkninger er diarre, kvalme, døsighed og hovedpine, men præparatet tolereres generelt godt. 

Interaktioner

In vitro ingen interaktion med CYP450-enzymer og en række omsætnings- og transportveje. 

Farmakodynamik

Den antipruretiske virkning tilskrives perifer aktivering af kappa opioid receptorer (KOR) på sensoriske neuroner med inhibition af afferente sensoriske signaler samt immunmodulerende og antiinflammatorisk virkning. 

Farmakokinetik

  • Fordeles i ekstracellulærvolumen med lav proteinbinding, ca. 25 %.
  • Efter intravenøs indgift til hæmodialysepatienter fjernes ca. 20 % af dosis over tid ved dialyse og ca. 60 % udskilles via galden i fæces.
  • Plasma-koncentrationen falder ca. 75 % efter dialyse. Indgives derfor ved afslutning af dialyse.
  • Plasmahalveringstid (T½) mellem hæmodialyse 23-31 timer.
  • Ved normal nyrefunktion er elimination overvejende renal.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Difelikefalin Kapruvia
Vifor Pharma
injektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml 12 x 1 ml   448,85

Referencer

5762. Wala K, Szepietowski JC. Difelikefalin in the Treatment of Chronic Kidney Disease-Associated Pruritus: A Systematic Review. Pharmaceuticals (Basel). 2022; 15(8):934, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36015082/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 

5764. Topf J, Wooldridge T, McCafferty K et al. Efficacy of Difelikefalin for the Treatment of Moderate to Severe Pruritus in Hemodialysis Patients: Pooled Analysis of KALM-1 and KALM-2 Phase 3 Studies. Kidney Med. 2022; 4(8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36016762/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 

5765. Fishbane S, Wen W, Munera C et al. Safety and Tolerability of Difelikefalin for the Treatment of Moderate to Severe Pruritus in Hemodialysis Patients: Pooled Analysis From the Phase 3 Clinical Trial Program. Kidney Med. 2022; 4(8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36039153/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 

5763. Fishbane S, Jamal A, Munera C et al. A Phase 3 Trial of Difelikefalin in Hemodialysis Patients with Pruritus. N Engl J Med. 2020; 382(3):222-32, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31702883/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 

5766. Verduzco HA, Shirazian S. CKD-Associated Pruritus: New Insights Into Diagnosis, Pathogenesis, and Management. Kidney Int Rep. 2020; 5(9):1387-1402, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32954065/ (Lokaliseret 3. januar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...