Metabolisk acidose (ændringer i syre-basebalancen)

A02AH, B05BB, B05XA

Revideret: 10.08.2021

Ætiologi

Metabolisk acidose kan skyldes: 

  • Endogen syreproduktion (lactacidose ved kredsløbssvigt, ekscessivt muskelarbejde eller B-vitaminmangel, ketoacidose ved diabetes, alkoholisme og sult).
  • Nedsat renal ekskretion af brintioner eller chlorid (nyrelidelser).
  • Nedsat hepatisk omdannelse af lactat (leversvigt).
  • Tab af hydrogencarbonat (mave-tarm- og nyrelidelse).
  • Intoksikation (salicylsyre, methanol, ethylenglycol, metformin). Excessiv indgift af chlorid, fx i form af isotonisk natriumchlorid-opløsning (hyperchloræmisk acidose).

Diagnose

Nedsat plasma-hydrogencarbonat, negativ base-excess, nedsat pH, forhøjet plasma-lactat, forhøjet plasma-chlorid i forhold til plasma-natrium og evt. kompensatorisk lavt pCO2 er typiske fund.  

Behandling

Rettes mod grundlidelsen og afhænger af acidosens type og grad.
Tilførsel af basiske infusionsvæsker er især aktuel ved hyperchloræmisk acidose (hydrogencarbonat tabt og erstattet med chlorid). Ved diabetisk koma eller lactacidose anvendes hydrogencarbonatholdige væsker kun, hvis acidosen i sig selv er livstruende. 

Anvendelsesområder

Natriumhydrogencarbonat
Basiske infusionsvæsker
 

Anvendes ved tilstande med svær metabolisk acidose, hvor behandling af grundlidelsen ikke medfører normalisering af syre-baseforstyrrelsen. Dette er især aktuelt ved nyrelidelser og tab af hydrogencarbonat fra mave-tarm-kanalen. Bruges også ved behandling af forgiftninger med salicylsyre, methanol, tricykliske antidepressiva og barbitursyrederivater. Kan i livstruende tilfælde anvendes som supplerende behandling ved ketoacidose eller lactacidose. Alkalinisering af urinen kan øge den renale udskillelse ved forgiftning med phenobarbital og salicylsyre.  


Tabletter

Kan anvendes ved lettere former for acidose, som typisk ses ved kroniske nyrelidelser (især interstitielle nefropatier, renal tubulær acidose) og kroniske gastro-intestinale tab. 

Doseringsforslag

Ved akut korrektion af svær metabolisk acidose er målet at øge pHa > 7,25. Teoretisk kan base-excess anvendes til at beregnebasedeficit. Er base-excess fx 20 mmol, og skønnes ECV til 15 liter, er deficit ca. 300 mmol i ECV. Hertil skal lægges et tilsvarende deficit i ICV. I praksis gives som regel 100 mmol natriumhydrogencarbonat, enten som isotonisk opløsning indeholdende 166 mmol hydrogencarbonat pr. liter eller i en koncentreret opløsning, som indeholder 1 mmol/ml.  

Hydrogencarbonattabletter indeholder 12 mmol/g og doseres typisk med 0,5-1 g 3 gange daglig, afhængig af plasmakoncentration af hydrogencarbonat. 

Bivirkninger

Overhydrering ved indgift af stor mængde (væske og natrium) og efterfølgende lungeødem eller perifert ødem.
Hypernatriæmi kan blive udtalt.
Overkorrektion med udvikling af metabolisk alkalose

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
Amgros
enterotabletter  500 mg 100 stk  
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
Amgros
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mmol/ml 10 ml amp  
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumgluconat
Plasmalyte Glucos 50 mg/ml
Baxter
infusionsvæske, opløsning  50 mg/ml 10 x 1000 ml   0,02
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumgluconat
Plasmalyte Glucos 50 mg/ml
Baxter
infusionsvæske, opløsning  50 mg/ml 20 x 500 ml   0,03
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumgluconat
Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning   10 x 1000 ml   0,02
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumgluconat
Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning   20 x 500 ml   0,02
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Æblesyre
Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning   10 x 500 ml   0,05
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Æblesyre
Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning   10 x 1000 ml   0,03
 
 
Gå til toppen af siden...