Plasmasubstitutter af polypeptidtypen

B05AA

Revideret: 13.07.2021

Succinyleret gelatine fremstilles ved bearbejdning af gelatine fra BSE-fri dyr. Normalt øger 4 % succinyleret gelatineopløsning blodvolumen svarende til den infunderede mængde. Ved ændringer i kapillærernes permeabilitetsforhold, som typisk ses ved shocktilstande, vil den volumenekspanderende effekt være lige så usikker som for andre plasmasubstitutter. 

Anvendelsesområder

  • Plasmasubstitution ved akut blodtab eller plasmatab
  • Hypovolæmi.

Kontraindikationer

  • Allergi over for gelatine
  • Udtalte koagulationsforstyrrelser
  • Udtalt hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Bivirkningerne er generelt dårligt beskrevet, men gelatine kan forårsage histaminrelateret kredsløbspåvirkning, som kan være livstruende.
Forbehandling med et antihistamin (H1- eller H2-blokker) forebygger kredsløbssvigt. 

Anafylaktisk reaktion forekommer som ved de øvrige syntetiske kolloider.
Ved latent eller manifest hjerteinsufficiens kan en pludselig forøgelse af blodvolumen betyde en belastning af hjertet, der eventuelt kan føre til lungeødem. Gelatine medfører koagulationsforstyrrelser med potentiel blødningsrisiko til følge.
Gelatine øger muligvis risikoen for nyresvigt, men den kliniske konsekvens heraf er uvis. 

Farmakokinetik

Efter intravenøs infusion cirkulerer gelatine hovedsageligt i blodbanen, men samlet er der begrænset viden om farmakokinetikken blandt kritisk syge. Eliminationen af gelatine er tofaset med en plasmahalveringstid på ca. 8 timer i første fase og en plasmahalveringstid på flere dage i anden fase. Det udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. En meget lille mængde udskilles med fæces, og kun 1 % af den infunderede mængde metaboliseres. 

 
 
Gå til toppen af siden...