Hæmofiltreringsvæsker

B05Z

Revideret: 10.05.2022

Ved hæmodialyse og hæmofiltration bringes patientens blod via et ekstrakorporalt kredsløb i kontakt med dialysevæsken. Blod og dialysevæske er kun adskilt af en semipermeabel membran. Stofudveksling mellem blod og dialysevæske foregår ved enten diffusion (hæmodialyse) eller filtration (hæmofiltration) gennem membranen. De to teknikker kombineres ofte. 

 

Generelt anvendes væskerne til kontinuert dialysebehandling, benævnt: 

 • Continuous Renal Replacement Therapy i forskellige modaliteter: (CRRT),
 • Continuous veno-venous Hemodialysis (CHD eller CVVHD),
 • Continuous veno-venous hemofiltration (CHF eller CVVHF)
 • Continuous veno-venous hemo-diafiltration (CHDF eller CVVHDF).

 

Væskerne i dette afsnit er færdigfremstillede lægemidler til hæmodialyse/hæmofiltration af patienter med akut nyresvigt i intensivt regi, som udføres på særlige dialyseapparater til dette formål. 

 

Alment
Væskerne indeholder an- og kationer i forskellige koncentrationer. Det gælder natrium-, kalium- calcium-, magnesium-, hydrogen-, chlorid- og hydrogencarbonationer, lactat, citrat samt fosfat og glucose.  

 

Dosis 

Forudsat blodflowhastighed på 100-200 ml/min. via dialysefilteret er anbefalet opnået dosis hos patienter uden egen nyrefunktion, uanset hvilke af ovennævnte behandlingsmodaliteter, der er anvendt:  

 • Effluent volumen opnået pr. tid fra dialysemaskinen 20-25 ml/time/kg væske medregnet fjernet væske fra patienten (ultrafiltration).
 • Pga. pauser i behandlingen anbefales ordineret dosis lidt højere hos nogle.
 • Hos patienter med et bidrag fra egne nyrer må forholdet vurderes individuelt.
 • Små børn < 10 kg kræver særlig indsigt og er ikke omfattet af denne generelle omtale.
 • Den tekniske udførelse rummer mange muligheder for variationer og kan indebære forskellig praksis med samme formål og resultat.
 • På baggrund af generelle forskelle i sammensætning og anvendelse, er væskerne inddelt i 4 kategorier; væsker til generel anvendelse, kategori a., og mere specifikke formål, kategori b, c og d.
 • Alle væsker indeholder natriumkoncentration 140 mmol/l.
 • Se skema om væskernes sammensætning, i skemaet er udvalgte forskelle fremhævet med fed.

 

Skema med hæmofiltreringsvæskers indhold af elektrolytter mm. 

Substans i mmol/l  

Na  

K  

Cl  

Bicar-
bonat
 

Ca  

Mg  

Fosfat  

Lactat  

Citrat  

Glu-  

cose  

pH  

Osmolaritet
mosmol/l
 

Præparat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biphozyl C) 

140 

4 

122  

22  

0 

0,75  

1  

0  

7-8  

290 

Duosol 

Kaliumfri A) 

140 

0 

109  

38 

1,5 

0,5 

5,6 

7-8 

292 

Duosol Kalium
2 mmol/l
A) 

140 

2 

109  

38 

1,5 

0,5  

0  

5,6 

7-8 

296 

Duosol Kalium 

4 mmol/l A) 

140 

4  

109  

38 

1,5 

0,5 

0  

5,6 

7-8 

300  

Hemosol B0 A) 

140 

0 

109,5 

32  

1,75 

0,5 

0  

3  

0  

7-7,5 

287 

Multibic  

Kaliumfri A) 

140 

0 

109 

35 

1,5 

0,5 

5,6  

7,4  

292 

Multibic  

2 mmol/l kalium A) 

140 

2 

111 

35 

1,5 

0,5 

0  

5,6  

7,4 

296  

Multibic  

4 mmol/l kalium A) 

140 

4 

113  

35 

1,5  

0,5 

0  

0  

5,6 

7,5 

300 

Phoxilium B) 

140 

4 

115,9  

30 

1,25 

0,6 

1,2 

7-8,5 

293 

Prismasol  

2 mmol/l Kalium A) 

140 

2 

111,5 

32 

1,75 

0,5 

6,1 

7-8,5 

297 

Prismasol  

4 mmol/l Kalium A) 

140 

4 

113,5 

32 

1,75 

0,5 

6,1  

7-8,5  

301 

Regiocit D) 

140 

0 

86 

0 

0 

0 

0  

18 

7,4 

244 

 

Kategori A) 

Udgør væsker til generel anvendelse - enten alene- eller i kombination med væsker fra andre kategorier. Alle væsker har bicarbonatbuffer og er uden fosfat. Vigtigste forskelle er indholdet af kalium, calcium og glucose. Således varierer koncentrationen af kalium (0-4 mmol/l) og calcium (1,25-1,75 mmol/l) samt glucose (5,0-6,1 mmol/l) i væskerne. Væskerne kan vælges til formål rettet mod korrektion af P-kalium og P-calcium. 

 

Kategori B) 

Kun Phoxilium. Indeholder elektrolytter og fosfat i fysiologisk koncentration, er uden glucose. Kan anvendes som vedligeholdelsesvæske i længerevarende dialysekrævende forløb, specielt for at undgå hypofosfatæmi.  

 

Kategori C) 

Kun Biphozyl. Er en calcium-fri væske med fysiologisk koncentration af fosfat og elektrolytter, men relativ lav bicarbonatkoncentration. Kræver behovstyret supplement af calcium og bicarbonat fra en anden væske i kombination under - eller efter dialysefilteret. Kan anvendes ved citrat-stabiliseret ekstrakorporalt kredsløb og tilstande med hypercalcæmi. 

 

Kategori D) 

Kun Regiocit. Er en ikke-fysiologisk væske og kan aldrig anvendes alene. Anvendes kun som citratkilde ved citrat-stabiliseret ekstrakorporalt kredsløb, indgivet før dialysefilteret. Kræver behovstyret substitution af calcium, bicarbonatbuffer og elektrolytholdige væsker i kombinationer under eller efter blodets passage af dialysefilteret. 

Anvendelsesområder

Akut nyresvigt, hvor kontinuerlig dialysebehandling, hæmofiltration eller en kombination heraf er indiceret. 

Kontraindikationer

Når sufficient karadgang ikke kan etableres. 

Bivirkninger

 • Hypotension i forbindelse med ultrafiltration er et hyppigt problem hos patienter med ustabilt kredsløb, men kan reduceres ved kontinuerlige procedurer
 • Hypokaliæmi kan optræde ved anvendelse af væsker med lav kaliumkoncentration
 • Hyper- eller hypocalcæmi kan optræde og indicerer skift til væske med et andet calciumindhold
 • Langvarig kontinuert dialysebehandling kan medføre hypofosfatæmi og udfiltrering af vandopløselige vitaminer (primært vitamin C og B).

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dinatriumphosphat
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Biphozyl
Baxter
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,05
Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Duosol®
B. Braun Medical
hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Duosol®
B. Braun Medical
hæmofiltreringsvæske  2 millimol/l 2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Duosol®
B. Braun Medical
hæmofiltreringsvæske  4 millimol/l 2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Natriumlactat
Hemosol B0®
Baxter
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,05
Calciumchlorid
Glucose
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Multibic
Fresenius Medical Care
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Multibic
Fresenius Medical Care
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske  2 mmol/l 2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Multibic
Fresenius Medical Care
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske  4 mmol/l 2 x 5000 ml   0,04
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Phoxilium
Baxter
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske  1,2 mmol/l 2 x 5000 ml   0,05
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Mælkesyre
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Prismasol
Baxter
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,03
Calciumchlorid
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Mælkesyre
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
Prismasol
Baxter
hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske   2 x 5000 ml   0,05
Natriumchlorid
Natriumcitrat
Regiocit
Baxter
hæmofiltreringsvæske  18/140 mmol/l 2 x 5000 ml   0,05

Referencer

2223. Ricci C, Ronco C. Renal replacement therapy in the critically ill: getting it right. Curr Opin Crit Care. 2012; 18(6):607-12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23128526 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1598. Eidemak I, Elung-Jensen T, Rix M. Dialyse. FADL's Forlag. 2011; 3. udgave, http://fadlforlag.dk/produkt/dialyse/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

2224. Ricci C, Ronco C. Timing, dose and mode of dialysis in acute kidney injury. Curr Opin Crit Care. 2011; 17(6):556-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027405 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2225. Kim Z, Goldfarb DS. Continuous renal replacement therapy does not have a clear role in the treatment of poisoning. Nephron Clin Pract. 2010; 115(1):1-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20173343 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...