Regiocit

B05ZB
 
 

Anvendelsesområder

Som erstatningsvæske til kontinuerlig nyresubstitutionsterapi (CRRT), hvor der anvendes regional citratantikoagulation. Citrat er specielt relevant, når systemisk heparinantikoagulation er kontraindiceret, fx ved forhøjet blødningsrisiko. 

 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i regional citratantikoagulation i forbindelse med CRRT. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Hæmofiltreringsvæske.1.000 ml indeholder 5,03 g natriumchlorid og 5,29 g natriumcitrat.  

Doseringsforslag

Individuelt. 

 

 • Flowhastigheden for antikoagulation af det ekstrakorporale kredsløb bør titreres for at opnå en koncentration af ioniseret calcium efter filteret på 0,25-0,35 mmol/l.

 

 • Voksne og børn > 11 år
  • Til kontinuerlig veno-venøs hæmofiltrering
   • 1-2,5 liter/time ved en blodflowhastighed på 100-200 ml/min.
  • Til kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltrering
   • 1-2 liter/time ved en blodflowhastighed på 100-200 ml/min.
 • Børn 2-11 år
  • Dosis tilpasses efter både barnets legemsvægt og blodflowhastighed.
 • Børn 0-24 mdr.
  • 3 mmol citrat pr. liter blodflow ved kontinuerlig veno-venøs hæmofiltrering eller hæmodiafiltrering.

 

Bemærk 

 • Kun til intravenøs prædilution som erstatningsvæske i det ekstrakorporale kredsløb.
 • Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. håndtering af væske samt krav til dialysemaskine og pumpe.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Shock med hypoperfusion i musklerne.  

Forsigtighedsregler

 • Hæmodynamisk status, væskebalance, elektrolyt- og syre/basebalance samt blodsukker skal nøje overvåges før og under hele proceduren. Da hæmofiltreringsvæsken ikke indeholder kalium, calcium, magnesium, fosfat eller glucose, skal blodkoncentrationerne vurderes flere gange daglig.
 • Andre væsker, der anvendes i behandlingen, skal have en passende hydrogencarbonatkoncentration.
 • Ved leversvigt (herunder fx levercirrose eller akut leversvigt) eller levershock er der risiko for citratakkumulering, som kan spores ved monitorering af koncentrationen af ioniseret calcium, det totale calciumindhold og hydrogencarbonatkoncentrationen i blodet. Hvis der akkumuleres citrat, stiger forholdet mellem det totale calcium og det ioniserede calcium i blodet. Hvis det totale/ioniserede calciumforhold stiger til mere end 2,3, skal citratbufferen nedsættes eller stoppes. For at korrigere for metabolisk acidose skal hydrogencarbonatet erstattes.
 • Se endvidere Hæmofiltreringsvæsker.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Elektrolytforstyrrelser**.
Acidose, Alkalose.
Ikke kendt Dehydrering.
Muskelkramper*.
Hypotension*.

*Bivirkninger relateret til dialysebehandlingen. 

**Elektrolytforstyrrelser er fx hypomagnesiæmi, hypocalcæmi, hypercalcæmi og hyponatriæmi. 

Interaktioner

 • Blodets koncentration af filtrerbare eller dialyserbare lægemidler kan blive reduceret under behandlingen.
 • Calciumholdige lægemidler kan reducere den antikoagulerende virkning.
 • Natriumhydrogencarbonat kan øge risikoen for metabolisk alkalose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution ved forskellige varianter af CCRT, hæmodialyse og hæmofiltration. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data, men en klinisk betydende effekt på et diende barn skønnes usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Vand og opløste stoffer udveksles mellem blod og dialysevæske ved ultrafiltration. Hæmodialyse-/filtreringsvæsken tilfører kontinuerlig erstatning af væske og elektrolytter fjernet med ultrafiltratet. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Aktive elektrolytter 

mmol pr. liter 

Chlorid 

86  

Citrat 

18 

Natrium 

140 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

244 mosmol/l 

pH 

7,4 

Håndtering 

Tilberedning af brugsfærdig hæmofiltreringsvæske 

 • Fjern yderposen umiddelbart før brug.
 • Følg instruktionerne i medfølgende brugsvejledning.

Dialysemaskine til indgivelse 

 • Hæmofiltreringsvæsken må kun anvendes med:
  • Dialysemaskiner, som er beregnet til CRRT i prædilutionstilstand og egnet til brug ved citratantikoagulation.
  • Dedikeret pumpe til citratantikoagulation, hvor væskens flowhastighed justeres automatisk ud fra angivet måldosis.
 • Ukorrekt brug af adgangsporte eller andre begrænsninger af væskeflowet kan ved fortsat behandling have letale følger.

 

Forligelighed 

Hæmofiltreringsvæsken må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hæmofiltreringsvæske 18/140 mmol/l 590458
2 x 5000 ml
487,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...