Plasmasubstitutter

B05AA

Revideret: 13.07.2021

Ved hypovolæmi skal det cirkulerende blodvolumen genoprettes for at sikre oxygentransport til vitale organer. 


I Danmark forhandles 4 typer lægemidler til øgning af blodvolumen: 

  • Elektrolytopløsninger, fx natriumchlorid og bufrede elektrolytopløsninger
  • Lægemidler fremstillet af humant plasma, fx albumin
  • Syntetiske plasmasubstitutter, fx dextran og gelatine
  • Kombinationslægemidler af hypertonisk natriumchlorid og syntetisk polysaccharid.

Behandlingsvejledning

Hypovolæmi behandles primært med isoosmotiske elektrolytopløsninger, fx isotonisk natriumchlorid, eller en lactat- eller acetatbufret elektrolytopløsning. 

 

De syntetiske kolloider bør ikke anvendes til kritisk syge, patienter med sepsis eller brandsår, da der ikke er vist fordele ved disse væsker, men bivirkninger (nyre- og koagulationspåvirkning). Virkningen på det samlede behandlingsresultat er derfor uafklaret. 

 

Ved akut blodtab over 20 % af blodvolumen overvejes blodtransfusion, og her kan erstatning gives i samme volumen som blodtabet. Ved større blodtab eller ukontrollerbar blødning skal substitution med trombocytkoncentrat og koagulationsfaktorer påbegyndes. 

Frisk frossen plasma bør af immunologiske og infektiøse grunde kun anvendes ved kombineret behov for volumen og koagulationsfaktorer som ved blødning, men ikke som volumenerstatning alene.

Det nødvendige volumen og infusionshastigheden vurderes ud fra en kombination af patientens kliniske tilstand og målinger af blodtryk, lactat, timediurese, plasmaelektrolytter og hæmoglobin. Ved behov suppleres med målinger af hjertets fyldning og slagvolumen og/eller centralvenøs iltmætning (SCVO2). 

Se endvidere Hypovolæmisk shock (shockbehandling)

 

Der henvises også til Sundhedsstyrelsens Vejledning om blodtransfusion

Præparatvalg

Elektrolytopløsningerne bør være førstevalg, da de opdaterede meta-analyser viser, at kolloiderne ikke er bedre. Samlet er der for få højkvalitetsdata til at bedømme virkningerne og bivirkningerne af dextran og gelatine (2512)

Patienter med hovedtraume bør ikke have albumin, da det potentielt øger mortaliteten. Modsat er der evidens for, at overbehandling med krystalloider øger morbiditeten efter elektiv kirurgi (1676). Sikkerhedsprofilen for benyttelse af kolloider ved elektiv kirurgi er ikke fuldt belyst, men der er beskrevet øget forekomst af nyresvigt blandt patienter behandlet med hydroxyetylstivelse under større abdominal kirurgi (5093). Hvis syntetiske kolloider anvendes, skal nyrefunktion og koagulation kontrolleres, og anvendelsen skal ophøre ved tegn på påvirkning.
Sammenlignet med albumin er polysacchariderne og polypeptiderne billigere, men krystalloiderne er billigst. Af økonomiske grunde bør albuminforbruget derfor begrænses. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Plasmasubstitutter  

Kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Albumin 

Nej 

Nej 

Dextraner 

Nej 

Nej 

Humane plasmaproteiner 

Nej 

Nej 

Succinyleret gelatine 

Ja* 

Nej 

* Akut oligurisk nyresvigt. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

Kontraindikationer

  • Vedr. andre kontraindikationer, se de enkelte præparatbeskrivelser.
  • Nedsat nyre - eller leverfunktion (se ovenfor).

Referencer

5093. Futier E, Garot M, Godet T et al. Effect of Hydroxyethyl Starch vs Saline for Volume Replacement Therapy on Death or Postoperative Complications Among High-Risk Patients Undergoing Major Abdominal Surgery: The FLASH Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020; 323:225-36, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31961418/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2512. Perner A, Junttilla E, Haney M et al. Scandinavian clinical practice guideline on choice of fluid in resuscitation of critically ill patients with acute circulatory failure. Acta Anaesthesiol Scand. 2015; 59(3):274-85, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25363535 (Lokaliseret 27. april 2023)

 

1676. Varadhan KK, Lobo DN. A meta-analysis of randomised controlled trials of intravenous fluid therapy in major elective open abdominal surgery: getting the balance right. Proc Nutr Soc. 2010; 69(4):488-98, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20515521/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...