Succinyleret gelatine (plasmasubstitutter)

B05AA

Revideret: 13.07.2021

Anvendelsesområder

Doseringsforslag

Individuelt.

Kontraindikationer

  • Manifest hjerteinsufficiens
  • Hypertension
  • Kardiogent shock
  • Oligurisk nyresvigt
  • Hypervolæmi
  • Svære koagulationsforstyrrelser
  • Manifest anafylaktisk reaktion.

Bivirkninger

Bivirkningerne er generelt dårligt beskrevet, men succinyleret gelatine kan forårsage histaminrelaterede og ikke-histaminrelaterede anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende.
Profylaktisk forbehandling med et antihistamin (H1- eller H2-blokker) kan mindske risikoen for reaktioner. Nyre- og koagulationspåvirkning forekommer, og den kliniske konsekvens heraf er uvis. 

Farmakokinetik

Efter intravenøs indgift af succinyleret gelatine er plasmahalveringstiden ca. 8 timer. Stoffet udskilles for størstedelen uomdannet gennem nyrerne.
En øget plasmavolumen kan opretholdes 2-3 timer efter afsluttet infusion.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Calciumchlorid
Gelatine
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Gelaspan
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning  4 % 20 x 500 ml   0,31
Gelatine
Natriumchlorid
Gelofusine®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning  4 % 20 x 500 ml   0,35
Gelatine
Natriumchlorid
Gelofusine®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning  40 mg/ml 20 x 500 ml   0,35
Gelatine
Natriumchlorid
Gelofusine®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning  40 mg/ml 20 x 500 ml   0,35
 
 
Gå til toppen af siden...