Biphozyl

B05ZB
 
 

Anvendelsesområder

 • Som erstatningsvæske og som dialysat til behandling af akut nyresvigt under kontinuerlig nyresubstitutionsterapi (CRRT).
 • I den post-akutte fase efter påbegyndt nyresubstitutionsterapi, når pH, kalium- og fosfatkoncentrationerne er vendt tilbage til de normale niveauer.
 • Desuden når andre bufferkilder er tilgængelige og under regional citratantikoagulation.
 • Ved hypercalcæmi, idet væsken er uden calcium.
 • Ved forgiftning, når stofferne kan dialyseres eller filtreres.

 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i CRRT-behandling kombineret med hæmofiltrering, hæmodiafiltrering og hæmodialyse. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske i tokammerpose. 

 • Ved sammenblanding fremstilles 5.000 ml hæmodialyse-/hæmofiltrreringsvæske.
 • 1.000 ml brugsfærdig hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske indeholder 0,187 g dinatriumphosphat, 0,314 g kaliumchlorid, 3,05 g magnesiumchlorid, 7,01 g natriumchlorid og 2,12 g natriumhydrogencarbonat.

Doseringsforslag

Individuelt. 

Flowhastighed 

 • Hæmofiltrering og hæmodiafiltrering
  • Voksne. 500-3.000 ml/time.
  • Børn.
   • 1.000-4.000 ml/time/1,73 m2.
   • Voksendosis til børn 12-18 år, hvis børnedosis overstiger maksimal voksendosis
 • Kontinuerlig hæmodialyse og kontinuerlig hæmodiafiltrering
  • Voksne. 500-2.500 ml/time.
  • Børn.
   • 1.000-4.000 ml/time/1,73 m2.
   • Voksendosis til børn 12-18 år, hvis børnedosis overstiger maksimal voksendosis.
 • Flowhastighed hos voksne er ofte 2.500 ml/time svarende til en daglig mængde erstatningsvæske på 48-60 liter.

 

Bemærk: 

 • Til Intravenøs brug som præ- eller postdilution eller til hæmodialyse:
  • Indgives som erstatningsvæske i det ekstrakorporale kredsløb (prædilution) eller efter hæmofiltret/hæmodiafiltret (postdilution).
  • Indgives som dialysat i dialysatkammer på det ekstrakorporale filter.
 • Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. tilberedning af væske og krav til dialysemaskine.


 

Bemærk: 

 • Hæmodialysebehandling hos børn med en legemsvægt < 10 kg kan kun foretages på afdelinger med speciel erfaring heri.

 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Hyperfosfatæmi.

Forsigtighedsregler

 • Indholdet af kalium henholdsvis fosfor kan medføre midlertidig hyperkaliæmi henholdsvis hyperfosfatæmi. I disse tilfælde reduceres infusionshastigheden. Hvis hyperkaliæmi/hyperfosfatæmi ikke forsvinder derved, skal administrationen straks ophøre.
 • Hæmodynamisk status, væskebalance, elektrolyt- og syre/basebalance skal nøje overvåges under hele proceduren.
 • Vurdering af bufferbehov gennem gentagne målinger af blodets pH-værdi samt gennemgang af den samlede behandling er obligatorisk.
 • Se endvidere Hæmofiltreringsvæsker.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Opkastning*
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser**
Metabolisme og ernæring Acidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper*
Vaskulære sygdomme Hypotension* Væskeretention

*Bivirkninger relateret til dialysebehandlingen. 

**Elektrolytforstyrrelser er fx hypocalcæmi, hyperkaliæmi og hyperfosfatæmi. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologiske substitution ved forskellige varianter af continuous renal replacement therapy, CCRT, i form af hæmodialyse og hæmofiltration. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Vand og opløste stoffer udveksles mellem blod og dialysevæske ved ultrafiltration. Hæmodialyse-/filtreringsvæsken tilfører kontinuerlig erstatning af væske og elektrolytter fjernet med ultrafiltratet. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Aktive elektrolytter 

mmol pr. liter 

Chlorid 

122  

Hydrogencarbonat 

22 

Hydrogenfosfat 

Kalium 

Magnesium 

0,75 

Natrium 

140 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

290 mosmol/l 

pH 

7-8 

Håndtering 

Tilberedning af brugsfærdig hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske 

 • Fjern yderposen umiddelbart før brug.
 • Indholdet i de to kamre blandes ved at følge instruktionerne i medfølgende brugsvejledning.
 • Hvis opvarmning af posens indhold til 37 °C er nødvendig, skal medfølgende brugsvejledning følges.

Dialysemaskine til indgivelse 

 • Må kun anvendes med dialysemaskiner beregnet til CRRT.
 • Dialyse- eller erstatningsslangen kan tilsluttes en af de to adgangsporte.
 • Ukorrekt brug af adgangsporte eller andre begrænsninger af væskeflowet kan ved fortsat behandling have letale følger.

Forligelighed 

 • Hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæsken må ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske
  • Kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved 22 °C, men bør anvendes umiddelbart.
  • Samlet opbevarings- og administrationstid må ikke overstige 24 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hæmodialyse-/hæmofiltreringsvæske 039918
2 x 5000 ml
510,80 0,05
 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...