Aminoplasmal® Elektrolyt

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer og en begrænset mængde elektrolytter som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrækkelig eller kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder: 

 • 100 g aminosyrer 
 • mindre mængde elektrolytter.

  

Se navne og mængder for de enkelte aminosyrer og elektrolytter i Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

Individuelt afhængigt af aminosyre-, elektrolyt- og væskebehov. 

 

Voksne og unge 14-17 år 

 • Normalt anbefales 10-20 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Børn 5-13 år 

 • Normalt anbefales 10 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Børn 2-4 år 

 • Normalt anbefales 15 ml/kg legemsvægt/døgn svarende til 1,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

 

Maksimal infusionshastighed   

 • 1 ml/kg legemsvægt/time svarende til 0,1 g aminosyrer/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

 • Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
   Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Børn < 2 år
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom)
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen
 • Forhøjede plasmaværdier af acetat, chlorid, citrat, fosfat, kalium, magnesium eller natrium.

Forsigtighedsregler

 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Bivirkninger

Ikke kendt Allergiske reaktioner.

Feber, kulderystelser, kvalme og opkastning ses især ved for hurtig infusion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Aminosyrer indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden.
 • Elektrolytter hjælper med at opretholde serumniveauer, der er nødvendige for cellernes fysiologiske processer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Indhold pr. liter:  

Alanin 

10,50 g 

Arginin 

11,50 g 

Asparaginsyre 

5,60 g 

Glutaminsyre 

7,20 g 

Glycin 

12,00 g 

Hisitidin 

3,00 g 

Isoleucin 

5,00 g 

Leucin 

8,90 g 

Lysinhydrochlorid 

8,56 g 

Methionin 

4,40 g 

Phenylalanin 

4,70 g 

Prolin 

5,50 g 

Serin 

2,30 g 

Threonin 

4,20 g 

Tryptophan 

1,60 g 

Tyrosin 

0,40 g 

Valin 

6,20 g 

Dinatriumphosphatdodecahydrat 

3,581 g 

Kaliumacetat 

2,453 g 

Magnesiumchloridhexahydrat 

0,508 g 

Natriumacetattrihydrat 

2,858 g 

Natriumhydroxid 

0,360 g 

Elektrolytindhold pr. liter:  

Acetat 

46 mmol 

Chlorid 

52 mmol 

Citrat 

2,0 mmol 

Kalium 

25 mmol 

Magnesium 

2,5 mmol 

Natrium 

50 mmol 

Phosphat 

10 mmol 

Øvrige oplysninger:  

Aminosyreindhold/l 

100 g 

Totalt kvælstofindhold/l 

15,8 g 

Energiindhold/l 

1.675 kJ (400 kcal) 

Osmolaritet 

1.021 mosmol/l 

pH 

5,7-6,3 

 

Håndtering

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 150891
6 x 1000 ml
3.379,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

05.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...