Vaminolac®

B05BA01
 
 

Ernæringspræparat til parenteral anvendelse, indeholdende essentielle og non-essentielle aminosyrer i et forhold, som svarer til aminosyresammensætningen i modermælk. 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring til børn ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, fx efter komplicerede mave-tarmoperationer.  

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 6,3 g L-alanin, 4,1 g L-arginin, 4,1 g asparaginsyre, 1 g L-cystein og L-cystin, 7,1 g L-glutaminsyre, 2,1 g glycin, 2,1 g L-histidin, 3,1 g L-isoleucin, 7 g L-leucin, 5,6 g L-lysin, 1,3 g L-methionin, 2,7 g L-phenylalanin, 5,6 g L-prolin, 3,8 g L-serin, 0,3 g taurin, 3,6 g L-threonin, 1,4 g L-tryptophan, 0,5 g L-tyrosin og 3,6 g L-valin. 

Doseringsforslag

Børn 

Individuel dosering afhængig af alder, legemsvægt, indikation og tilstand.  

 

Børn og unge 

 • 15-31 ml/kg legemsvægt/døgn (sv.t. 1,0-2,0 g aminosyrer/kg/døgn)

 

Spædbørn 

 • 15-38 ml/kg legemsvægt/døgn (sv.t. 1,0-2,5 g aminosyrer/kg/døgn)

 

Neonatale børn 

 • 23-46 ml/kg legemsvægt/døgn (sv.t. 1,5-3,0 g aminosyrer/kg/døgn)
 • dosis bør øges gradvist i de første dage, indtil anbefalet dosis er nået.

 

Præmature neonatale børn 

 • 38-54 ml/kg legemsvægt/døgn (sv.t. 2,5-3,5 g aminosyrer/kg/døgn)
 • dosis bør øges gradvist i de første dage, startende med 23-38 ml/kg/døgn (sv.t. 1,5-2,5 g aminosyrer/kg/døgn) på den første dag,
 • stigende til 38-54 ml/kg legemsvægt/døgn (sv.t. 2,5-3,5 g aminosyrer/kg/dag) på den anden dag og fremefter.

 

Bemærk: 

 • Valget af en perifer eller en central vene afhænger af osmolariteten af den færdige opløsning. Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene.
 • Gives sædvanligvis som langsom i.v. infusion over 8-12 timer eller 24 timer som kontinuerlig infusion.
 • Til nyfødte og spædbørn anbefales kontinuerlig infusion over 24 timer.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved svær eller progredierende leverinsufficiens. 

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Forsigtighedsregler

 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Bivirkningerne ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Osmolaritet ca. 535 mosmol/l
 • Aminosyreindhold/l: 65 g, deraf 29,8 g essentielle
 • Totalt kvælstofindhold/l: 9,3 g
 • Energiindhold/l: Ca. 1.000 kJ (240 kcal)
 • pH ca. 5,2.

Håndtering

Tilsætning af additiver 

500 ml infusionsvæske kan tilsættes:  

Calcium (som glubionat eller chlorid) 

30 mmol 

Kalium (som chlorid) 

160 mmol 

Magnesium (som sulfat) 

13 mmol 

Natrium (som chlorid) 

200 mmol 

Samt op til:
Tracel® (voksne) 

eller 

Peditrace (børn) 

 

10 ml 

 

30 ml 

Forligelighed ved infusion 

Kan blandes med andre farmaka, ernærings- eller elektrolytopløsninger, hvor forligelighed er dokumenteret. 

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
infusionsvæske, opløsning
Alanin (6,300 g/l)
Arginin (4,100 g/l)
Asparaginsyre (4,100 g/l)
Cystein (1 g/l)
Glutaminsyre (7,100 g/l)
Glycin (2,100 g/l)
Histidin (2,100 g/l)
Isoleucin (3,100 g/l)
Leucin (7 g/l)
Lysin (5,600 g/l)
Methionin (1,300 g/l)
Phenylalanin (2,700 g/l)
Prolin (5,600 g/l)
Serin (3,800 g/l)
Taurin (0,300 g/l)
Threonin (3,600 g/l)
Tryptophan (1,400 g/l)
Tyrosin (0,500 g/l)
Valin (3,600 g/l)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 010534
10 x 100 ml
597,05 0,60
(B) infusionsvæske, opløsning 010755
10 x 500 ml
2.915,25 0,58
 
 

Revisionsdato

18.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...