Atgam®

L04AA03

Præparatet er under redaktionel bearbejdning

 
 

Immunglobulin, anti-thymocytglobulin. Beregnet til immunsuppressiv behandling. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær erhvervet aplastisk anæmi hos voksne og børn ≥ 2 år til behandling af kendt eller formodet immunologisk ætiologi som led i immunosuppressiv standardbehandling hvor knoglemarvstransplantation er uegnet eller knoglemarvsdonor er ikke fundet. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg anti-thymocytglobulin (hest). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

  • Blandbar med isotonisk natriumchlorid
  • Må ikke omrystes
  • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning
  • Koncentration bør ikke overstige 4mg/ml.

 

Holdbarhed  

  • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
  • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved stuetemperatur (≤ 25 °C) inklusive infusionstid, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 471455
5 x 5 ml
33.069,95 1.322,80
 
 

Revisionsdato

11.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...