Encepur

Encepur Barn
J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus hos personer, der permanent eller midlertidigt opholder sig i endemiske områder for TBE.
 • Til personer fra og med 12 år anvendes TBE-vaccinen til voksne.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

Encepur (voksne), injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,50 ml) indeholder:  

 • 1,5 mikrogram inaktiveret TBE-virus (flåtbåren encephalitis-virusstamme K23)

 

Encepur Barn, injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,25 ml) indeholder: 

 • 0,75 mikrogram inaktiveret TBE-virus (flåtbåren encephalitis-virusstamme K23).

Doseringsforslag

Encepur (voksen)

Voksne og børn > 12 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   0,50 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   0,50 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis
   Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
   • Ekspres regime. Kan gives 7 dage efter 1. dosis.
  • 3. dosis
   0,50 ml i.m. 9-12 mdr. efter 2. dosis.
   • Ekspres regime. Kan gives 21 dage efter 1. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   Voksne ml. 12-49 år.
   0,50 ml i.m. 5 år efter 3. dosis i primær vaccination.
   Voksne > 49 år. 0,50 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
   • Ekspres regime. 0,50 ml i.m. 12-18 mdr. efter 3. dosis i primær vaccination.

Encepur Barn

Børn 1-11år 

  • Primær vaccination
   • 1. dosis
    0,25 ml i.m. i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
   • 2. dosis
    0,25 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis
    Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
    • Ekspres regime. Kan gives 7 dage efter 1. dosis.
   • 3. dosis
    0,25 ml i.m. 9-12 mdr. efter 2. dosis.
    • Ekspres regime. Kan gives 21 dage efter 1. dosis.
  • Booster vaccination
   • 1. dosis
    0,25 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
    • Ekspres regime. 0,25 ml i.m. 12-18 mdr. efter 3. dosis i primær vaccination.
   • Derefter
    0,25 ml i.m. hvert 5. år.

Øvrige forhold

Catch up-dosis 

 • Hvis intervallet mellem to doser har været længere end anført ovenfor, gives en enkelt catch up-dosis, hvorefter vaccinationsforløbet kan fortsættes.
 • Bemærk: Ingen data om catch up-dosis for børn < 6 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
 • Kan gives subkutant til patienter, som har hæmoragiske forstyrrelser eller får antikoagulantia som profylakse.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 49 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90 % hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfat eller andre aminoglykosider.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber), og ved akut sygdom med feber > 38°C bør vaccination udsættes til tidligst to uger efter helbredelse.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser, Øjensmerter Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster  (hos præ-eksponerede) Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Hævede led, Nakkesmerter, Nakkestivhed
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Demyelisering, Encefalitis, Encefalomyelitis, Gangforstyrrelser, Guillain-Barrés syndrom, Neuralgi, Neuritis, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens*
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer

* Ses oftere hos børn. 

Som sjælden bivirkning er også set forværring af autoimmun sygdom, fx multipel sklerose. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Encepur påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Encepur påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryofibroblastceller (CEF-celler)
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus Neudoerfl stamme eller K23) adsorberet på aluminiumhydroxid.
 • Indeholder spormængder af formaldehyd, chlortetracyclin, gentamycin og neomycin, og kan indeholde rester af æg- og kyllingeproteiner.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Vaccinen skal have stuetemperatur før indgivelse.
 • Når injektionssprøjten tages ud af køleskab, åbnes blisterpakningen for at undgå kondensdannelse under ændringen til stuetemperatur.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 0,75 mikrog./0,25 ml 164026
1 dosis
331,90 331,90
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,5 mikrogram/dosis 071949
1 dosis
339,90 339,90

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...