Sibnayal

A12BA30
 
 

Mineraltilskud, kalium. 

Anvendelsesområder

Til behandling af distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, unge og børn ≥ 1 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotgranulat 

8 mEq depotgranulat

 • 1 brev indh. 282 mg kaliumcitrat og 527 mg kaliumhydrogencarbonat sv. t. 7,9 mEq alkalier (2,6 mEq citrat og 5,3 mEq hydrogencarbonat) og til 7,9 mEq kalium (308 mg kalium).

 

24 mEq depotgranulat

 • 1 brev indh. 847 mg kaliumcitrat og 1.582 mg kaliumhydrogencarbonat. sv. t. 23,6 mEq alkalier (7,8 mEq citrat og 15,8 mEq hydrogencarbonat) og til 23,6 mEq kalium (924 mg kalium).

Doseringsforslag

Dosis er individuel og afhænger af alder og vægt. 

 

Voksne 

 • Initialt 1 mEq/kg legemsvægt i døgnet med en maksimal gradvis forøgelse/reduktion på 0,5 mEq/kg/dag til optimal dosis.

Unge ≥ 12 år  

 • Initialt 1 mEq/kg legemsvægt i døgnet med en maksimal gradvis forøgelse/reduktion på 1,0 mEq/kg/dag til optimal dosis.

Børn ≥ 4 år og ≤ 11 år 

 • Initialt 2 mEq/kg legemsvægt i døgnet med en maksimal gradvis forøgelse/reduktion på 1,5 mEq/kg/dag til optimal dosis.

Børn ≥ 1 år og ≤ 3 år  

 • Initialt 4 mEq/kg legemsvægt i døgnet med en maksimal gradvis forøgelse/reduktion på 1,5 mEq/kg legemsvægt i døgnet til optimal dosis.

 

Den samlede daglige dosis fordeles på 2 doser, typisk med 12 timers mellemrum. Der titreres gradvist for at opnå optimal dosis, som giver tilstrækkelig regulering af metabolisk acidose baseret på plasmakoncentrationen af bicarbonat. Dosen skal tættest på måldosen og kan fastsættes ved at kombinere hele breve af de 2 tilgængelige styrker. 

 

Maksimal dosis, uanset aldersgruppe, er enten 10 mEq/kg/dag eller en samlet dgl. dosis på 336 mEq, alt efter laveste dosis.  

 

Bemærk 

 • Når der skiftes fra en anden alkaliserende behandling, bør behandlingen indledes med den måldosis, der blev anvendt ved den foregående behandling (i mEq/kg legemsvægt/dag) og om nødvendigt titreres.
 • I tilfælde af opkastning inden for 2 timer efter indtagelse bør der tages endnu en dosis.
 • Doserne skal helst tages sammen med et måltid.
 • Granulatet må ikke knuses eller tygges.
 • Granulatet kan blandes med små mængder blød kost (fx frugtmos, yoghurt). Anvendes straks og må ikke opbevares.
 • Granulatet må ikke blandes med varm mad, varm væske eller alkohol.
 • Er ikke egnet til brug gennem sonde på grund af høj risiko for tilstopning af sonden.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 45-60 ml/min.

  Regelmæssig overvågning af nyrefunktion og kaliumindhold i blodet er nødvendig ved startdosis og efter dosisøgning eller hvis GFR falder. Derefter fastsættes hyppigheden ud fra lægelige kriterier, dog mindst 2 gange årligt. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-45 ml/min.

  Kontraindiceret ved GFR < 45 ml/min, da kalium og citrat hovedsageligt udskilles via nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Sygdomme, der prædisponerer for hyperkaliæmi, da yderligere stigning i plasmakoncentrationen af kalium kan medføre hjertestop. Tæt overvågning af plasmakoncentrationen af kalium i risikogruppen er nødvendig ved startdosis, efter dosisøgning eller ved forværring af underliggende sygdom. Herefter fastsættes hyppigheden ud fra lægelige kriterier, men mindst 2 gange årligt.
 • Gastro-intestinale lidelser, da disse kan have følger for virkning og sikkerhed, såsom malabsorption, forsinket gastrisk tømning, diarré, kvalme, opkastning. I disse tilfælde bør indholdet af bicarbonat i blodet overvåges regelmæssigt, og dosis justeres for at fastholde et normalt niveau.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinale gener*, Kvalme, Opkastning

* Gastro-intestinale gener, som mavesmerter og smerter i den øvre del af maven var sædvanligvis af mild eller moderat intensitet og ophørte i løbet af 24 timer. Dyspepsi, opkastning og diarré var ligeledes af let til moderat intensitet og ophørte i løbet af 1 til 3 dage. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sibnayal, komb.
 • Ved samtidig brug af lægemidler, der kan øge kaliumindholdet eller medføre hyperkaliæmi (fx ACE-hæmmere, kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, kaliumholdige infusionsvæsker, ciclosporin, heparin eller NSAID) er overvågning af plasma-kalium nødvendig.
 • Ved samtidig brug af lægemidler, der kan påvirkes af forstyrrelser i plasma-kalium anbefales regelmæssig overvågning af plasma-kalium og EKG. Dette skyldes den potentielle risiko for en proarytmisk virkning (fx digoxin, kortikosteroider og antiarytmika som amiodaron).
 • Visse lægemidler kan påvirkes af den øgede pH-værdi i urinen, og interaktionen mellem alkalisk urin og disse lægemidler styrkes. Dette kan påvirke udskillelsen i urinen, fx øget udskillelse af salicylater, tetracycliner og barbiturater eller reducere den effektive virkning af methenamin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Forbeholdt den tilhørende indikation - der er ikke humane data for anvendelse under graviditet. Under redaktionel bearbejdning. 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • De farmakologiske egenskaber er knyttet til kaliumcitrats og kaliumhydrogencarbonats evne til at opretholde elektrolytbalancen. Begge virker som alkaliserende midler og modvirker metabolisk acidose.
 • Kilde til kalium, der afhjælper hypokaliæmi. Desuden virker citrat calciumkelerende.

Farmakokinetik

 • Depotgranulatet virker over 12 timer efter administration.
 • Absorption:
  • Oralt indtaget citrat absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt ved pH-værdier mellem 4,8 - 6,4 i den øverste del af tyndtarmen
  • Oralt indtaget bicarbonat optages i hele mave-tarm-kanalen og neutraliserer mavesyre ved at producere CO2, der udskilles via luftvejene. Bicarbonat, der ikke er involveret i denne reaktion, absorberes hurtigt fra tarmslimhinden.
  • Kaliumionerne absorberes fuldt ud uanset den indtagne mængde. Kaliumabsorptionen sker for det meste i tyndtarmen, hovedsagelig ved passiv diffusion.
 • Citrat udskilles hovedsageligt via nyrerne. Bicarbonat kan også delvis udskilles ad luftvejene (i form af CO2). Den væsentligste udskillelsesvej for kalium er nyrerne (90 %). Resten udskilles i fæces, og små mængder kan også udskilles gennem svedafsondring.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares over 30 °C.
 • Når et brev er åbnet, skal eventuelt ikke anvendt indhold kasseres.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud: 

 • Patienter med distal renal tubulær acidose, hvor behandlingen er opstartet af en speciallæge i pædiatri, nefrologi eller urologi.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotgranulat 8 mEq 438059
60 stk.
1.357,15 22,62
(B) depotgranulat 24 mEq 515661
60 stk.
4.037,85 67,30
 
 

Revisionsdato

29.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...