Ogluo

H04AA01
 
 

Glucosemobiliserende pancreashormon. 

Anvendelsesområder

Alvorlige hypoglykæmiske reaktioner hos insulinbehandlede patienter og afbrydelse af sulfonylurinstof- og insulininduceret koma, se endvidere Antidiabetika (forgiftninger).  

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. Én fyldt pen indeholder 1 mg glucagon i 0,2 ml opløsning. 

Doseringsforslag

Svær hypoglykæmi 

  • Voksne og børn > 25 kg eller > 6-8 år: 1 mg s.c.
  • Børn < 25 kg eller < 6-8 år: 0,5 mg s.c.
  • Dosis kan gentages efter 10-15 min.
  • Virkningen indtræder sædvanligvis inden for 10 min. Udebliver virkningen, bør der snarest tilføres glucose i.v.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (herunder eryten, smerter, ødem)
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)

Ovenstående bivirkninger er gældende for terapeutisk anvendelse. 

Interaktioner

  • Glucagon kan øge den antikoagulantiske effekt af warfarin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afvig er muligvis fra produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afvig er muligvis fra produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Glucagon stimulerer glykogenolysen og glukoneogenesen. Glykogen mobiliseres fra leveren og frigives i blodet som glucose. En forudsætning for virkningen er, at leverens glykogendepoter er tilstrækkelig store.
Hæmmer desuden toniciteten og motiliteten af mave-tarmkanalens glatte muskulatur. 

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid ca. 10 min.
  • Elimineres hovedsageligt via nyrerne og leveren
  • Virkningen indtræder 1 min. efter i.v. injektion, 5-15 min. efter i.m. injektion og lidt langsommere efter s.c. injektion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares ved 15-25 °C beskyttet mod lys
  • Må ikke fryses eller opbevares i køleskab.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved insulinbehandlet diabetes, hvor lægen vurderer, at glucagon til injektion med generelt tilskud ikke kan administreres succesfuldt. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,0 mg 548317
1 stk.
1.301,10 1.301,10 1.301,10
 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...