Noradrenalin "Kalceks"

C01CA03
 
 

Sympatomimetikum med α- og β1-receptorstimulerende virkning. Har mindre virkning på β2-receptorer end adrenalin. Har i lavere doser derfor næsten udelukkende karkontraherende virkning og ingen bronkodilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg noradrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Startdosis 0,05-0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min., som øges til effekt.
 • Skal gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til velfungerende centralt beliggende venekateter (CVK) under kontrol af ekg, blodtryk, perifer perfusion, lactat og diurese og evt. vejledt af hjerteminutvolumen.
 • Kan kortvarigt administreres i stor perifer vene på bydende indikation.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.
 • Hypovolæmi.
 • Ubehandlet takyarytmi og ventrikelflimren.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • diabetes mellitus
 • kardiovaskulære lidelser
 • patienter i behandling med tricykliske antidepressiva.
 • Patientens væske- og elektrolytstatus bør behandles så vidt muligt før - ellers under noradrenalinbehandling, idet denne kan maskere en hypovolæmisk tilstand.

Natriumindhold 

 • 1 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til ca. 8,8 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Bradykardi, Hjerteinsufficiens  (akut), Hjertestop, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Stress kardiomyopati Palpitationer, Takykardi
Øjne Akut glaukom
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi  (i vævet) Træthed, Uro
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion, Psykose Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypertension

Interaktioner

Anden medicin sammen med Noradrenalin "Kalceks"
 • Anvendelse af sympatomimetika i forbindelse med halogenerede anæstetika kan give risiko for hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Forsigtighed ved anvendelse til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere eller tricycliske antidepressiva inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af noradrenalin, hvorved virkningen forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger muligvis fra produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Noradrenalin "Kalceks" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

 • Stimulerer fortrinsvist α1-, α2- og β1- adrenoceptorer og har meget lille effekt på β2- adrenoceptorer. Noradrenalin har en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraktion, frekvens, ledningshastighed, metabolisme) og en stærk vasokontraherende effekt med øget perifer modstand. Dette giver en betydelig stigning i både systolisk og diastolisk blodtryk i tillæg til de kardiale effekter.
 • Effekt inden for 1-2 minutter efter i.v.-injektion.
 • Virkningsvarighed få minutter.

 

Farmakokinetik

Metaboliseres eller optages i nerveenderne i de sympatiske nerver.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0-4,0. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 48 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske 9 mg/ml + 50 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske 9 mg/ml + 50 mg/ml.
 • Bemærk: Pga. uforligelighed må noradrenalin ikke blandes med alkaliske væsker (pH > 8).

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 48 timer ved 25 ºC eller 2 - 8 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 518646
10 x 1 ml
350,60 35,06 210,32
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 055599
10 x 10 ml
484,10 4,84 29,05

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

30.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...