Condyline®

D06BB04
 
 
Specifik mitosehæmmer til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

Condyloma acuminata på penis eller kvindens udvendige kønsorganer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kutanopløsning. 1 ml indeholder 5 mg podophyllotoxin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Påføring i en ugentlig behandlingscyklus 2 gange dgl. i 3 på hinanden følgende dage, hvorefter der holdes 4 dages pause.
 • Den ugentlige behandlingscyklus kan gentages, indtil der ikke er flere synlige vorter, dog maksimalt i 4 behandlingsuger.
 • Må kun påføres selve kondylomet.
 • Kutanopløsningen skal ikke vaskes af.


Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 17 år på grund af manglende erfaring.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Åbne, betændte eller blødende sår, fx efter kirurgiske indgreb og multiple biopsier.
 • Kombinationer med andre præparater, som indeholder podophyllin.

Forsigtighedsregler

 • Undgå kontakt med rask hud samt øjne og ansigt, da midlet kan forårsage alvorlig irritation, lokalt hududslæt og/eller allergiske reaktioner.
 • Risikoen for systemisk toksicitet efter topikal applikation øges ved:
  • behandling af større områder over længere tid
  • okklusion
  • behandling af sarte, blødende vorter eller vorter, der for nylig er blevet fjernet
  • vorter i kønsområdet (fx rectum og vagina).

Bivirkninger

Lokale reaktioner kan forekomme 2.-3. behandlingsdag i forbindelse med vortenekrosen. 

Meget almindelige (> 10 %) Smerter.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Erytem, Huderosion, Hudkløe, Svie.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Balanopostit.

Interaktioner

 • Kombinationer med andre præparater, som indeholder podophyllin er kontraindiceret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes behandling under graviditet. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes behandling under amning. Der er ingen data for udskillelse i modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Metafasehæmmer, der virker ved at hindre opbygningen af mikrotubuli og derved hindre celledeling. 

Farmakokinetik

Absorberes fra hud og slimhinder. Ved normal brug ses ikke systemiske bivirkninger. 

Indholdsstoffer

Podophyllotoksinkutanopløsning  5 mg/ml  (2care4) kutanopløsning  5 mg/ml  (Orifarm) kutanopløsning  5 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : kutanopløsning 5 mg/ml  (2care4) , kutanopløsning 5 mg/ml  (Orifarm) , kutanopløsning 5 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) kutanopløsning 5 mg/ml  (2care4) 175409
3,5 ml
191,00
(A) kutanopløsning 5 mg/ml  (Orifarm) 130813
3,5 ml
202,00
(A) kutanopløsning 5 mg/ml  (Paranova Danmark) 056080
3,5 ml
172,60
 
 

Revisionsdato

03.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...