Robinul-Neostigmin®

N07AA51
 
 

Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom i kombination med kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg glycopyrroniumbromid og 2,5 mg neostigminmethylsulfat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 ml svarende til 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek.  

Børn. 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene (se generelle afsnit).
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma, epilepsi, hypertension, hypotension og hjerteinsufficiens.
 • Febrile patienter bør observeres nøje på grund af den svedhæmmende virkning.
 • Desuden forsigtighed ved udtalt bradykardi, tyrotoksikose, Parkinsons sygdom og hos patienter, som nyligt er opereret i tarm eller blære. Herunder speciel forsigtighed ved anastomoser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Arytmier, Bradykardi, Takykardi.
Mundtørhed, Øget peristaltik, Øget spytsekretion.
Døsighed.
Nedsat svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær.
Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok  (grad II), Hjertestop.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval.
Hypotension.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

Interaktioner

 • Den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi, idet neostigmin også hæmmer nedbrydningen af mivacurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Glycopyrronium 

 • Antikolinergikum (Muskarin receptorantagonist) og blokerer herved acetylkolins virkning i det parasympatiske nervesystem. Virkningsvarighed ca. 4 timer.

Neostigmin 

 • Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder acetylkolin, hvorved acetylkolin øger stimuleringen af nikotinerge og muskarine receptorer. Virkningsvarighed ca. 3-4 timer.

Farmakokinetik

Glycopyrron 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 15% af den indgivne mængde udskilles med galden, resten gennem nyrerne, hovedsageligt som uomdannet substans.

Neostigmin 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres af plasmaesteraser.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH ca. 3,6.
Forligelighed ved infusion: Må ikke fortyndes eller blandes med andre farmaka. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 + 2,5 mg/ml 113993
10 x 1 ml
454,60
 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...