Robinul-Neostigmin®

N07AA51
 
 

Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom i kombination med kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg glycopyrroniumbromid og 2,5 mg neostigminmethylsulfat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 ml svarende til 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek.  

Børn. 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene (se generelle afsnit).
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma, epilepsi, hypertension, hypotension og hjerteinsufficiens.
 • Febrile patienter bør observeres nøje på grund af den svedhæmmende virkning.
 • Desuden forsigtighed ved udtalt bradykardi, tyrotoksikose, Parkinsons sygdom og hos patienter, som nyligt er opereret i tarm eller blære. Herunder speciel forsigtighed ved anastomoser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Arytmier, Bradykardi, Takykardi.
Mundtørhed, Øget peristaltik, Øget spytsekretion.
Døsighed.
Nedsat svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Akkommodationsbesvær.
Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1 %) AV-blok  (af 2. grad), Hjertestop.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval.
Hypotension.
Ikke kendt hyppighed Allergiske reaktioner, Angioødem.

Interaktioner

 • Den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi, idet neostigmin også hæmmer nedbrydningen af mivacurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Glycopyrronium 

 • Antikolinergikum (Muskarin receptorantagonist) og blokerer herved acetylkolins virkning i det parasympatiske nervesystem. Virkningsvarighed ca. 4 timer.

Neostigmin 

 • Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder acetylkolin, hvorved acetylkolin øger stimuleringen af nikotinerge og muskarine receptorer. Virkningsvarighed ca. 3-4 timer.

Farmakokinetik

Glycopyrron 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Ca. 15% af den indgivne mængde udskilles med galden, resten gennem nyrerne, hovedsageligt som uomdannet substans.

Neostigmin 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres af plasmaesteraser.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH ca. 3,6.
Forligelighed ved infusion: Må ikke fortyndes eller blandes med andre farmaka. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 + 2,5 mg/ml 113993
10 x 1 ml
454,60 45,46
 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...