Vagifem®

G03CA03
 
 

Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse. 

Anvendelsesområder

Urogenitale gener forårsaget af atrofi som følge af nedsat eller ophørt østrogenproduktion. 

Dispenseringsform

Vaginaltabletter. 1 vaginaltablet indeholder 10 mikrogram estradiol. 

Doseringsforslag

  • Initialt. 10 mikrogram indføres med applikator 1 gang dgl. i 2 uger.
  • Vedligeholdelsesdosis. 10 mikrogram indføres med applikator 2 gange ugentlig.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved akut leversygdom og ved tidligere leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. Forsigtighed ved kronisk leverlidelse. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Vaginalblødning 

Må ikke anvendes ved vaginalblødning af ukendt årsag. 

Forsigtighedsregler

Før behandlingsstart 

Vaginalblødning af ukendt årsag skal afklares før behandlingsstart.  

 

Undersøgelser 

Gynækologisk undersøgelse anbefales i samme omfang som jævnaldrende kvinder, der ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.  

 

Gestagentilskud 

Det er ikke anbefalet at give tilskud af gestagen, eftersom plasmaestradiolniveauet sædvanligvis ikke overstiger normalt postmenopausalt niveau.  

 

Tidligere cancer eller disposition til cancer 

  • Ved tidligere endometeriecancer eller brystkræft kan lokal, vaginal østrogenbehandling anvendes, under forudsætning af, at patienten ikke samtidig er i behandling med aromatasehæmmer for brystkræft.
  • Ved genetisk disposition til brystkræft og ovariecancer kan lokal, vaginal østrogenbehandling anvendes.

 

Andre risikofaktorer 

Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes ved tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme (2363) (5262).  

Referencer: 2363, 5262

Bivirkninger

Generelt er bivirkningerne relativt sjældne, milde og forbigående og ofte lokale (fx vaginalt ubehag).  

Estradiol absorberes i så ringe grad ved denne applikationsform, at systemiske virkninger ikke kan forventes. 

Se endvidere Østrogener

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Udflåd
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vaginal ulceration, Vaginalblødning, Vaginitis Mastalgi, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Det reproduktive system og mammae Vaginal adhæsion*

* Der er set tilfælde, hvor vaginalindlægget har sat sig fast i skedevæggen og dermed har været svært at fjerne. I meget sjældne tilfælde har kirurgisk fjernelse af indlægget været nødvendigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data for anvendelse af den specifikke formulering til et meningsfyldt risikoestimat. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetsbehandling. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Vagifem® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Vagifem® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Naturligt østrogen. Normaliserer det urogenitale epitel og bindevæv, mikroflora og pH i vagina (4,5). Herved øges epitelcellernes resistens over for infektion og inflammation, og vulvovaginale gener mindskes. 

Farmakokinetik

  • Absorberes fra vaginalslimhinden, omend plasmakoncentrationen ikke overstiger det postmenopausale niveau i steady state.
  • Estradiol metaboliseres på samme måde som endogene østrogener.
  • Udskilles gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) vaginaltabletter 10 mikrogram
Vagifem
092655
18 stk. (blister)
205,90 11,44 28,60

Foto og identifikation

Foto

Vaginaltabletter  10 mikrogram

Præg:
NOVO, 278
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
vaginaltabletter 10 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5262. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Lokal vaginal østrogen behandling til postmenopausale kvinder med vulvovaginal atrofi. dsog. 2019, https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5e0491857abf7e54d64796c2/1577357730542/Guideline+051219.pdf (Lokaliseret 19. oktober 2023)


2363. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Systemiske effekter af lokal hormonbehandling (Hindsgavl Guideline), 2. udgave 2011. 2011, http://gynobsguideline.dk/hindsgavl/systemiske_effekter_af_lokal_hormonbehandling_261211.pdf (Lokaliseret 27. april 2023)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...