Skinoren®

D10AX03
 
 

Desinficerende og komedolytisk hudmiddel mod acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Acne vulgaris. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 200 mg azelainsyre. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. Appliceres 2 gange dgl. 

Ved hudirritation kan dosis forsøges nedsat til 1 gang dgl. 

 

Bemærk: Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 12 år. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • På grund af lokalirriterende effekt skal kontakt med øjne og andre slimhinder undgås.
  • Hænderne bør vaskes efter hver påføring.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan afhænge af indikation. Generelt vil lokale hudirritationer mindskes under behandlingen. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. smerte, hudkløe, brændende/stikkende fornemmelse)
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. paræstesier, tør hud og ødemer*)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria*
Hud og subkutane væv Erytem Acne, Misfarvning af huden**
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem, Periorbitalt ødem
Hud og subkutane væv Eksem, Sårdannelse Allergiske hudreaktioner, Vesikler
Ikke kendt hyppighed
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma

*Ses for indikationen rosacea. 

**Ses for indikationen acne. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker antibakterielt over for bl.a. Cutibacterium acnes og har tillige en let komedolytisk effekt. Virkemåden ved rosacea er ikke klarlagt, men antiinflammatoriske egenskaber kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 4 %). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter første åbning: 6 måneder. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 20%  (2care4) 070315
30 g
398,20 13,27
(B) creme 20%  (Orifarm) 553778
30 g
384,25 12,81
(B) creme 20% 042992
50 g
149,65 2,99

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...