Glukose "SAD"

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 500 mg (2,78 mmol) glucosemonohydrat. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

 

 • Gives som langsom i.v. injektion.
 • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 50 ml/time.

 

 • Advarsel:
  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Forsigtighed tilrådes, især ved infusion af store volumina.
  • Glucosetolerancen kan være nedsat. Tæt monitorering af blod-glucose og elektrolytter er påkrævet, og insulin og/eller kaliumbehov kan ændres.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Lactacidose
 • Hypoton/isoton overhydrering
 • Akut hjerteinsufficiens
 • Lungeødem
 • Hyperglykæmi, der ikke responderer på insulindoser på højst 6 enheder insulin/time.

Forsigtighedsregler

 • Paravenøs infusion kan give nekroser.
 • Må ikke anvendes som monoterapi til væskeerstatning, især ved rehydrering, da det kan medføre markant fald i elektrolytværdier, specielt alvorlig hyponatriæmi og hypokaliæmi med potentielt skadelige virkninger, fx hjerneskade eller hjertepåvirkninger.
 • Monitorering af elektrolyt-, væske- og syre-base-balance samt blodglucose er nødvendig. Derudfra tilstrækkelig tilførsel af natrium og kalium samt evt. insulin. Da børn har nedsat evne til at regulere væske og elektrolytter, er det obligatorisk at monitorere væske-balance og elektrolytter i plasma og urin.
 • Ved mistanke om/bekræftet fejlernæring eller kronisk alkoholoverforbrug bør gives tilskud af vitamin B, især thiamin, som er nødvendig for glucosemetabolisme.
 • Infusion af hypotone væsker til patienter med non-osmotisk udskillelse af det antidiuretiske hormon ADH kan forårsage hyponatriæmi, som kan medføre hovedpine, kvalme, kramper, letargi, koma, cerebralt ødem og letal udgang.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der ordineres 50% glucoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Anafylaktisk reaktion***, Hypersensitivitet***.
Dehydrering, Hyperglykæmi*, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet) **.
Encefalopati  (akut hyponatriæmisk).
Glucosuri*.
Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Lungeødem*.

* Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem er set ved for hurtig indgivelse. 

 

** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.  

 

*** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kliniske data. Aktive indholdsstoffer er fysiologiske molekyler, og behandlingsindikationen er oftest absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.  

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært ved glykogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 

Egenskaber 

Glukose "SAD" injektionsvæske 

Osmolaritet 

2.500 mosmol/l 

Isotoni 

Stærkt hypertonisk 

Energiindhold 

7.750 kJ (1.850 kcal) 

pH 

2,4-4 

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 500 mg/ml 742882
50 ml PL

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...