Soluvit®

B05XC
 
 

Anvendelsesområder

Supplement til intravenøs ernæring med vandopløselige vitaminer.

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske.  

1 hætteglas indeholder: 

 • 100 mg ascorbinsyre (som natriumsalt)
 • 60 mikrogram biotin
 • 5 mikrogram cyanocobalamin
 • 0,4 mg folsyre
 • 40 mg nicotinamid
 • 15 mg pantothensyre (som natriumsalt)
 • 4 mg pyridoxin (som hydrochlorid)
 • 3,6 mg riboflavin (som natriumriboflavinphosphat)
 • 3,1 mg thiamin (som nitrat).

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 10 kg
  • Indholdet i et hætteglas dækker det normale døgnbehov for vandopløselige vitaminer.
 • Børn < 10 kg
  • Halvdelen af indholdet i et hætteglas pr. døgn.

Forsigtighedsregler

Biotin kan påvirke laboratorieanalyser, der er baseret på en interaktion mellem biotin/streptavidin, hvilket medfører enten falske fald eller falske stigninger i laboratorieresultater, afhængigt af analysen.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktiske reaktioner)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Soluvit®, komb.
 • Vitamin B6 kan nedsætte virkningen af levodopa.
 • Folsyre kan øge metaboliseringen af phenobarbital, phenytoin og primidon.
 • Ved samtidig brug af ciclosporin bør plasmakoncentrationen heraf monitoreres, da vitamin C som antioxidant kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Ascorbinsyre forsinker den oxidative nedbrydning af dobutamin, og ved samtidig brug bør plasmakoncentrationen af dobutamin monitoreres.  
 • Kombination af cisplatin og pyridoxin nedsætter varigheden af tumorrespons fra 10.1 til 6.4 måneder samt frekvensen af neurologiske bivirkninger.
 • Ved samtidig behandling med theophyllin og pyridoxin anbefales dosisøgning af pyridoxin.
 • Samtidig brug af tegafur og folsyre kan potentielt kan øge cytotoksiciteten i fluoruracil (5-FU).

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Soluvit® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Soluvit® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

En afbalanceret blanding af vitaminer som supplement ved parenteral ernæring. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Voksne og børn > 11 år
Pulveret i et hætteglas opløses ved aseptisk tilsætning af 10 ml af en af følgende opløsninger:  

 1. Vitalipid® Adult
 2. Intralipid® infusionsvæske 10 % eller 20 % og SMOFlipid
 3. Sterilt vand
 4. Glucose infusionsvæske (5-50 %).
 5. Natriumchlorid infusionsvæske 0,9 % *

 

Børn < 11 år
Pulveret i et hætteglas opløses ved aseptisk tilsætning af 10 ml af en af følgende opløsninger:  

 1. Vitalipid® Infant (legemsvægt > 10 kg)
 2. SMOFlipid
 3. Sterilt vand
 4. Glucose infusionsvæske (5-50 %)
 5. Natriumchlorid infusionsvæske 0,9 % *

 

Bemærk 

 • Pga. de opløste vitaminers lysfølsomhed skal opløsningen være indpakket i lysbeskyttende materiale, fx aluminiumsfolie, i hele infusionstiden.
 • Hvis vitaminblandingen tilsættes produkter med fedt, skal blandingen ikke beskyttes mod lys, medmindre anvendelse er til præmature og børn < 2 år.
 • Soluvit kan også anvendes som additiv til TPN-blandinger i plastpose.
 • *) Dokumentation kan fås hos firmaet.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte.

Holdbarhed

Den brugsfærdige opløsning er holdbar i 24 timer. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til infusionsvæske 191254
10 x 1 htgl.
403,10 40,31
 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...