Adenocor®

C01EB10
 
 

Anvendelsesområder

Konvertering af paroksystisk supraventrikulær takykardi

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg adenosin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 3 mg som i.v. bolus i perifer vene over 1-2 sek., efterfulgt af ca. 5 ml isotonisk natriumkloridinjektionsvæske.
 • Ved behov gives yderligere 6-12 mg (efterfulgt af gennemskylning) inden for 1-2 minutter.

 

Bemærk 

 • Ved tilførsel i central vene reduceres initialdosis med 50 %.
 • Injektion bør kun foregå i sygehusregi under kontinuerlig ekg-overvågning.
 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge < 18 år er ikke klarlagt.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre pt. har pacemaker
 • Svær hypotension
 • Langt QT-syndrom
 • Ustabil angina pectoris
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser medmindre mulighed for pacing er etableret.
 • Ved infusion desuden:
  • Hypovolæmi
  • Samtidig behandling med dipyridamol.

Forsigtighedsregler

Adenosin kan udløse eller forværre bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.
Pga. risiko for blodtryksfald forsigtighed ved: 

 • Ukorrigeret hypovolæmi
 • Proksimal stenose i koronarkar
 • Venstre/-højre shunt
 • Pericarditis
 • Perikardialt ekssudat
 • Lidelser i det autonome nervesystem
 • Carotisstenose med cerebral vaskulær insufficiens
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Nylig hjertetransplantation
 • AV-blok af 1. grad og grenblok
 • Epilepsi
 • Atrieflimren/-flagren.

 

Bemærk: Atropin hæmmer ikke virkningen af adenosin. 

Bivirkninger

 • Bivirkningerne ved injektion er generelt milde og kortvarige (sædvanligvis under 1 minut).
 • Intravenøs infusion giver højere bivirkningsfrekvens, men de fleste er dog milde og forbigående. Hyppigst er brystsmerter (40 %).
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Asystoli, AV-blok, Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Sinusarrest
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Metalsmag
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Tyngdefornemmelse, Utilpashed
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning
Luftveje, thorax og mediastinum Hyperventilation
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Atrieflimren, Ventrikelflimren
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Respirationsstop
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Synkope

Fatale tilfælde er rapporteret i forbindelse med bronkospasme, apnø og cerebrovaskulære tilfælde. 

Interaktioner

 • Effekten af adenosin potenseres af dipyridamol, og samtidig behandling bør undgås. Hvis adenosin er indiceret, skal det gives som bolus, og dipyridamol bør stoppes 24 timer inden, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant.
 • Theofyllin og andre xanthinderivater er inhibitorer af adenosin. Indtagelse af theofyllin bør derfor undgås 24 timer forud for anvendelse af adenosin, og drikke indeholdende xanthiner (te, kaffe, chokolade og cola) bør undgås 12 timer forud for anvendelse af adenosin.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Medfører total og meget kortvarig blokering af impulsoverledningen i AV-knuden. Supraventrikulære takykardier, hvor AV-knuden er en integreret del af impulskarrusellen (AV-knude re-entry takykardi og A-V re-entry takykardi på basis af en accessorisk atrioventrikulær ledningsbane), vil derfor afbrydes næsten momentant. På grund af den blokerende effekt på AV-knuden vil adenosin også kortvarigt bremse den atrio-ventrikulære overledning ved atrieflimren og atrieflagren, således at arytmien er nemmere at klassificere. 

Ved ventrikulær præexcitation (WPW) kan adenosin kortvarigt øge impulsoverledningen gennem den accessoriske bane. Adenosin kan medføre kortvarig sinusbradykardi. Ved ventrikulær takykardi fremkaldes AV-blok. 

Blokering af impulsoverledningen gennem AV-knuden indtræder 10-20 sekunder efter injektion i en perifer vene og varer under 10 sekunder.  

 

Farmakokinetik

 • Optages i erytrocytterne og endotelcellerne.
 • Metaboliseres ved deaminering til inosin.
 • Plasmahalveringstid < 10 sekunder (adenosin).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 6,5-7,5.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 3 mg/ml 575506
6 x 2 ml
449,05 37,42 187,10
(B) injektionsvæske, opl. 3 mg/ml  (Orifarm) 594026
6 x 2 ml
451,05 37,59 187,94
 
 

Revisionsdato

13.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...