Cytotec®

A02BB01
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel med mucosabeskyttende virkning. Syntetisk prostaglandin E1-analog.

Anvendelsesområder

Profylakse mod NSAID-induceret ulcus ventriculi til fx ældre og patienter med tidligere ulcussygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,2 mg misoprostol. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,2 mg 2-4 gange dgl. Tages samtidig med NSAID, hvis samtidig behandling er relevant. Sidste dosis tages ved sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Bør indtages straks efter måltiderne for at nedsætte tendensen til gastro-intestinale bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  T½, Cmax og AUC er øget ved nedsat nyrefunktion, men der er ingen klar sammenhæng mellem graden af nedsat nyrefunktion og AUC. Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Svær arteriosklerose og malign sygdom i den øvre mave-tarmkanal. Bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker.
 • Misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet. Kvinder i den fertile alder bør derfor kun behandles, hvis der anvendes sikker antikonception, og graviditet er udelukket. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres.
 • Gastro-intestinal blødning, ulceration og perforation er set hos patienter, der er i samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Særlig forsigtighed bør udvises ved patienter, der er prædisponeret for diarré, fx patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol indtages med mad, og antacida med magnesium bør undgås.
 • Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og motorkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Bivirkninger

Ca. 30 % af de behandlede patienter kan forvente at få diarré, og de gastro-intestinale bivirkninger er de almindeligste bivirkninger. Diarré og mavesmerter er dosisrelateret. De ses sædvanligvis i starten af behandlingen, og er ofte forbigående. Der er rapporter om sjældne tilfælde af kraftig diarré, som kan føre til alvorlig dehydrering. 

Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Underlivssmerter.

Der er set  anafylaktisk reaktion. 

Interaktioner

Magnesiumholdige antacida kan forværre den misoprostolinducerede diarré. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for abort på grund af den uteruskontraherende effekt. Graviditet bør undgås under behandlingen.  

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Binder sig til specifikke prostaglandinreceptorer på parietalcellen. Hæmmer såvel ventriklens basalsekretion som stimuleret sekretion udløst af histamin, pentagastrin, føde eller kaffe. Misoprostol beskytter mucosa ved at øge mucus- og hydrogencarbonatsekretionen.  

Farmakokinetik

 • Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit, misoprostolsyre.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (misoprostolsyre).
 • Misoprostolsyre metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter (misoprostolsyre).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 003455
60 stk. (blister)
256,90 17,13

Foto og identifikation

Tabletter  0,2 mg

Præg:
SEARLE, 1461
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 8,4
tabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

01.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...