Cytotec®

A02BB01
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel med mucosabeskyttende virkning. Syntetisk prostaglandin E1-analog.

Anvendelsesområder

Profylakse mod NSAID-induceret ulcus ventriculi til fx ældre og patienter med tidligere ulcussygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,2 mg misoprostol. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,2 mg 2-4 gange dgl. Tages samtidig med NSAID, hvis samtidig behandling er relevant. Sidste dosis tages ved sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Bør indtages straks efter måltiderne for at nedsætte tendensen til gastro-intestinale bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Svær arteriosklerose og malign sygdom i den øvre mave-tarm-kanal. Bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker.
 • Misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet. Kvinder i den fertile alder bør derfor kun behandles, hvis der anvendes sikker antikonception, og graviditet er udelukket. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres.
 • Gastro-intestinal blødning, ulceration og perforation er set hos patienter, der er i samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Særlig forsigtighed bør udvises ved patienter, der er prædisponeret for diarré, fx patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol indtages med mad, og antacida med magnesium bør undgås.
 • Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og motorkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Bivirkninger

Ca. 30 % af de behandlede patienter kan forvente at få diarré, og de gastro-intestinale bivirkninger er de almindeligste bivirkninger. Diarré og mavesmerter er dosisrelateret. De ses sædvanligvis i starten af behandlingen, og er ofte forbigående. Der er rapporter om sjældne tilfælde af kraftig diarré, som kan føre til alvorlig dehydrering. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Det reproduktive system og mammae Underlivssmerter Menstruationsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1 %)
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser

Der er set  anafylaktisk reaktion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cytotec®

Magnesiumholdige antacida kan forværre den misoprostolinducerede diarré. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for abort på grund af den uteruskontraherende effekt. Graviditet bør undgås under behandlingen.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cytotec® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cytotec® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Binder sig til specifikke prostaglandinreceptorer på parietalcellen. Hæmmer såvel ventriklens basalsekretion som stimuleret sekretion udløst af histamin, pentagastrin, føde eller kaffe. Misoprostol beskytter mucosa ved at øge mucus- og hydrogencarbonatsekretionen.  

Farmakokinetik

 • Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit, misoprostolsyre.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (misoprostolsyre).
 • Misoprostolsyre metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter (misoprostolsyre).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,2 mg, Pfizer  Delekærv
tabletter 0,2 mg, Pfizer (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 0,2 mg  (2care4)
Cytotec
535697
56 stk. (blister)
230,15 4,11 16,44
(A) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.)
Cytotec
003455
60 stk. (blister)
248,80 4,15 16,59
(A) tabletter 0,2 mg  (2care4)
Cytotec
504297
60 stk. (blister)
247,15 4,12 16,48

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,2 mg

Præg:
SEARLE, 1461
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 8,4
tabletter 0,2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

31.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...