Epivir®

J05AF05
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 

Lamivudin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg lamivudin.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 10 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg
  • Tabletter. 150 mg 2 gange dgl. eller 300 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 3 mdr. og med legemsvægt < 25 kg
  • Oral opløsning: 5 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. eller 10 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. Højst 300 mg dgl.
  • Bemærk: Meget begrænset erfaring med én daglig dosering til børn i alderen 3 mdr. - 1 år.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tidsinterval mellem doser ved skift mellem 1 dosis og 2 doser i døgnet:
  • Fra 2 doser til 1 dosis: Ca. 12 timer
  • Fra 1 dosis til 2 doser: Ca. 24 timer.
 • Tabletter bør så vidt muligt anvendes til børn, da børn behandlet med oral opløsning kan udvikle hyppigere viral resistens end børn behandlet med tabletter.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 måneder.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg 

  GFR 

  ml/min. 

  Initialdosis 

  1 gang dgl. 

  Vedligeholdelsesdosis 

  1 gang dgl. 

  30-50 

  150 mg 

  150 mg 

  15-30 

  150 mg 

  100 mg 

  5-15 

  150 mg 

  50 mg 

  < 5 

  50 mg 

  25 mg 

   

  Børn > 3 mdr. med legemsvægt < 25 kg 

  GFR 

  ml/min. 

  Initialdosis 

  1 gang dgl. 

  Vedligeholdelsesdosis 

  1 gang dgl. 

  30-50 

  5 mg/kg 

  5 mg/kg  

  15-30 

  5 mg/kg  

  3,3 mg/kg  

  5-15 

  5 mg/kg  

  1,6 mg/kg  

  ≤ 5 

  1,6 mg/kg  

  0,9 mg/kg  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Udvikles pancreatitis, bør lamivudin seponeres. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Erytrocytaplasi
Metabolisme og ernæring Lactatacidose
Nervesystemet Perifer neuropati
 • Bivirkninger opgjort på baggrund af studier, hvor der blev givet anden HIV-behandling samtidig. Det er usikkert, i hvor høj grad bivirkningerne kan tilskrives lamivudin. Erfaringsmæssigt tåles lamivudin godt.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Epivir®
 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For lamivudin er der data for over 5.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Intracellulært omdannes det enzymatisk til den aktive metabolit, som hæmmer replikationen af virus.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, GSK Pharma  Delekærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, GSK Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 101938
60 stk.
Udgået 01-05-2023
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 101950
30 stk.
Udgået 01-05-2023
(BEGR) oral opløsning 10 mg/ml 101927
240 ml
342,80 1,43 42,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Lamivudin "Teva Pharma BV" TEVA, Lamivudin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Lamivudin "Teva Pharma BV" TEVA, Lamivudin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
GX, CJ7
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 13,9
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
GX EJ7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 8,6 x 17,7
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

12.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...