Adenosin "Life Medical"

C01EB10
 
 

Antiarytmikum, diagnostikum. 

Anvendelsesområder

 • Farmakologisk provokation af iskæmi i hjertet i forbindelse med myokardiescintigrafi eller ekkokardiografi, hvor andre stoffer til farmakologisk belastning ikke kan anvendes.
 • Afbrydelse af paroksystisk supraventrikulær takykardi.
 • Induktion af kortvarigt AV-blok til påvisning og lokalisering af accessorisk ledningsbundt med præexcitation.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg adenosin. 

Doseringsforslag

Farmakologisk provokation af iskæmi i hjertet i forbindelse med myokardiescintigrafi eller ekkokardiografi  

 • Infunderes i.v. i perifer vene.
 • Infusionshastigheden bør normalt være 140 mikrogram/kg/min.
 • Ved scintigrafisk undersøgelse skal adenosin gives over 4-6 minutter, og det pågældende isotop infunderes efter 3 minutters infusion med adenosin.
 • Normalt fortsættes infusionen 2 minutter efter isotopinfusion.
 • Ved væsentligt blodtryksfald (mere end 25 % af udgangsblodtrykket) bør dosisreduktion overvejes.

 

Paroksystisk supraventrikulær takykardi 

 • Voksne og børn over 50 kg legemsvægt
  Initialt. 5 mg som i.v. bolus over 1-2 sekunder efterfulgt af ca. 5 ml isotonisk natriumkloridinjektionsvæske.
  Ved behov gives yderligere 10 mg (efterfulgt af gennemskylning) inden for 1-2 minutter.
  Behandlingen kan gentages 2 gange med et interval på 1-2 minutter.
 • Børn under 50 kg legemsvægt
  Første bolus: 0,1 mg/kg legemsvægt i.v. i perifer vene.
  Herefter dosisøgning med 0,1 mg/kg legemsvægt indtil effekt på AV-overledningen eller omslag til normal sinusrytme.
  Da mængder under 0,1 ml kan være vanskelige at dosere eksakt, anbefales det til spædbørn < 5 kg at fortynde opløsningen til 2,5 mg/ml. Opløsningen fortyndes lettest i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske i forholdet 1:1.

 

Induktion af kortvarigt AV-blok til påvisning og lokalisering af accessoriske ledningsbaner med præexcitation 

 • Voksne
  Individuel dosistitrering med hurtige i.v. injektioner (i intervallet 5-15 mg hos voksne) for at opnå kortvarigt (< 10 sekunder) AV-blok.
  Behandlingen kan gentages med 1-2 minutters interval.
 • Børn
  Initialt 50 mikrogram/kg legemsvægt.
  Derefter dosisøgning hvert 2. minut med 50 mikrogram/kg for hvert trin indtil der ses en forbigående virkning på AV-overledningen.

 

Bemærk: 

 • Ved tilførsel i central vene reduceres initialdosis med 50 %.
 • Ved intravenøs infusion bør infusionen gives i et separat venekateter for at undgå boluseffekt.
 • Injektion bør kun foregå i sygehusregi under kontinuerlig ekg-overvågning.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Svær hypotension
 • Langt QT-syndrom
 • Ustabil angina pectoris
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser medmindre mulighed for pacing er etableret.
 • Ved infusion desuden:
  • Hypovolæmi
  • Samtidig behandling med dipyridamol.

Forsigtighedsregler

Adenosin kan udløse eller forværre bronkospasme hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. 

Pga. risiko for blodtryksfald forsigtighed ved: 

 • Ukorrigeret hypovolæmi
 • Proksimal stenose i koronarkar
 • Venstre/-højre shunt
 • Pericarditis
 • Perikardialt ekssudat
 • Lidelser i det autonome nervesystem
 • Carotisstenose med cerebral vaskulær insufficiens
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Nylig hjertetransplantation
 • AV-blok af 1. grad og grenblok
 • Epilepsi
 • Atrieflimren/-flagren.

 

Bemærk: Atropin hæmmer ikke virkningen af adenosin. 

Bivirkninger

 • Bivirkningerne ved injektion er generelt milde og kortvarige (sædvanligvis under 1 minut).
 • Intravenøs infusion giver højere bivirkningsfrekvens, men de fleste er dog milde og forbigående. Hyppigst er brystsmerter (40 %).
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Asystoli, AV-blok, Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Sinusarrest
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Metalsmag
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Tyngdefornemmelse, Utilpashed
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning
Luftveje, thorax og mediastinum Hyperventilation
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Atrieflimren, Ventrikelflimren
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Respirationsstop
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Synkope

Fatale tilfælde er rapporteret i forbindelse med bronkospasme, apnø og cerebrovaskulære tilfælde. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Adenosin "Life Medical"
 • Effekten af adenosin potenseres af dipyridamol, og samtidig behandling bør undgås. Hvis adenosin er indiceret, skal det gives som bolus, og dipyridamol bør stoppes 24 timer inden, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant.
 • Theofyllin og andre xanthinderivater er inhibitorer af adenosin. Indtagelse af theofyllin bør derfor undgås 24 timer forud for anvendelse af adenosin, og drikke indeholdende xanthiner (te, kaffe, chokolade og cola) bør undgås 12 timer forud for anvendelse af adenosin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Medfører total og meget kortvarig blokering af impulsoverledningen i AV-knuden. Supraventrikulære takykardier, hvor AV-knuden er en integreret del af impulskarrusellen (AV-knude re-entry takykardi og A-V re-entry takykardi på basis af en accessorisk atrioventrikulær ledningsbane), vil derfor afbrydes næsten momentant. På grund af den blokerende effekt på AV-knuden vil adenosin også kortvarigt bremse den atrio-ventrikulære overledning ved atrieflimren og atrieflagren, således at arytmien er nemmere at klassificere. 

Ved ventrikulær præexcitation (WPW) kan adenosin kortvarigt øge impulsoverledningen gennem den accessoriske bane. Adenosin kan medføre kortvarig sinusbradykardi. Ved ventrikulær takykardi fremkaldes AV-blok. 

Blokering af impulsoverledningen gennem AV-knuden indtræder 10-20 sekunder efter injektion i en perifer vene og varer under 10 sekunder.  

 

Farmakokinetik

 • Optages i erytrocytterne og endotelcellerne.
 • Metaboliseres ved deaminering til inosin.
 • Plasmahalveringstid < 10 sekunder (adenosin).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Forligelighed 

 • Kan blandes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab (2-8ºC) eller fryses.
 • Efter åbning: Skal anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 153520
10 x 2 ml
780,45 39,02 117,06
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm) 438854
10 x 2 ml
783,15 39,16 117,47
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 153531
10 x 10 ml
3.393,05 33,93 101,79
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm) 436650
10 x 10 ml
3.408,30 34,08 102,25
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 153542
10 x 50 ml
7.799,90 15,60 46,80
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml  (Orifarm) 180271
10 x 50 ml
9.810,00 19,62 58,86
 
 

Revisionsdato

30.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...