Intralipid®

B05BA02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion 20%. 1 l indeholder 200 g sojaolie, renset samt 12 g æg-phospholipider og 21,3 g glycerol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Mængden af intravenøst tilført fedt er normalt 1 g (højst 2 g)/kg legemsvægt i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • Indgift af 500 ml infusionsvæske 10% og 20% bør vare mindst 5 timer.
 • Hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.

  

Nyfødte og spædbørn 

 • Den anbefalede dosis er 0,5-2 g fedt/kg legemsvægt i døgnet svarende til 2,5-10 ml infusionsvæske 20% eller 5-20 ml infusionsvæske 10%/kg legemsvægt i døgnet.
 • Dosis kan evt. øges til 3 g fedt/kg legemsvægt/døgn under kontrol af plasma-triglycerid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akutte shocktilstande
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Ustabil diabetes mellitus
 • Apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Kvalme.
Hyperlipidæmi  (fedtoverbelastningssyndrom), Ketose.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Rygsmerter  (under infusionen).
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning  (midlertidig).
Cyanose, Dyspnø, Kredsløbsforstyrrelser  (fx hypertension eller hypotension).
Hæmolyse, Koagulationsforstyrrelser, Trombocytopeni*.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Priapisme.
Ikke kendt Tromboflebitis.

* Trombocytopeni er set hos børn i længerevarende behandling.  

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • I sjældne tilfælde kulderystelser og hypertermi, især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle og ikke-essentielle langkædede fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Ingen hæmodynamiske ændringer ved anbefalet dosering.

Farmakokinetik

Lipider optages i vævene og omsættes.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet: Ca. 350 mosmol/l
 • Energiindhold/l: Ca. 8.400 kJ (2.000 kcal)
 • pH ca. 7,5.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 20% 000641
10 x 100 ml
926,10
(B) infusionsvæske, emulsion 20% 000663
12 x 500 ml
2.569,45

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...