Dotarem®

V08CA02
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk macrocyclisk chelat. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) til påvisning af fokale processer i leveren, ved kraniel og spinal tomografi, ved helkrops-MRI, MR-angiografi hos voksne samt ved follow-up efter nyre- eller hjertetransplantation. 

Bemærk

Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 279,32 mg gadoterinsyre (Gd-DOTA) (svarende til 0,5 mmol/ml).
Injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte. 1 ml indeholder 279,32 mg gadoterinsyre (Gd-DOTA) (svarende til 0,5 mmol/ml). 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 0,1 mmol/kg legemsvægt i.v.
MRI kan foretages umiddelbart efter injektion. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Stoffet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner.
Hypertension, Hypotension.
Paræstesier.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Angst.
Meget sjældne (< 0,01%) Agitation.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem.
Arytmier, Bradykardi, Hjertestop.
Bronkospasme, Lungeødem, Respirationsstop.
Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn.
Eksem, Erytem.
Koma, Tremor.
Kramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Synkope.

Ved paravasal injektion kan smerter vare ved op til 20 min. efter injektion.
Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadoterinsyre er klassificeret som havende lav risiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Gadoterinsyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

  • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
  • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter ved normal nyrefunktion.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  • Osmolalitet 1350 mosmol/kg
  • pH 6,5-8.

Indholdsstoffer

Gadoterinsyreinjektionsvæske, opl. endosis  279,3 mg/mlinjektionsvæske, opl. i sprøjte  279,3 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Meglumin : injektionsvæske, opl. endosis 279,3 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. endosis 279,3 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 009414
10 ml
374,25
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 062422
15 ml
542,85
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 062513
20 ml
697,95
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 505612
10 x 10 ml
3.591,00
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 069665
10 x 15 ml
5.276,95
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 487228
10 x 20 ml
6.828,00
(B) injektionsvæske, opl. endosis 279,3 mg/ml 572131
25 htgl. a 10 ml
8.244,20
(B) injektionsvæske, opl. endosis 279,3 mg/ml 572263
25 htgl. a 15 ml
12.223,00
(B) injektionsvæske, opl. endosis 279,3 mg/ml 572339
25 htgl. a 20 ml
16.188,35
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...