Acular®

S01BC05
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ketorolactrometamol. 

Doseringsforslag

Allergisk conjunctivitis 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i op til 6 uger.

 

Postoperativ inflammationshæmning 

  • Voksne. 1 dråbe 3 gange dgl. i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.

 

Kronisk cystoid makulært ødem 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i 2-3 måneder.

 

Bemærk: Bør indtil videre ikke anvendes til børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

  • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
  • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Øjensmerter Øjenirritation
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Forhøjet intraokulært tryk, Iritis, Keratitis, Retinal blødning, Synsforstyrrelser, Uveitis Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Konjunktivalt ødem, Øjenkløe, Øjenlågsødem
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Corneal ulceration
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Forværret astma
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneaerosion*
Ikke kendt hyppighed
Øjne Corneal abrasio, Corneaperforation, Maculaødem, Okulær hyperæmi

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

Ved brug efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande. 

Farmakokinetik

Passerer cornea. Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 171884
5 ml
97,90 19,58
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 165762
5 ml
90,55 18,11
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml  (Orifarm) 430144
5 ml
91,90 18,38

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...