Acular®

S01BC05
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ketorolactrometamol. 

Doseringsforslag

Allergisk conjunctivitis 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i op til 6 uger.

 

Postoperativ inflammationshæmning 

  • Voksne. 1 dråbe 3 gange dgl. i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.

 

Kronisk cystoid makulært ødem 

  • Voksne. 1 dråbe 4 gange dgl. i 2-3 måneder.

 

Bemærk: Bør indtil videre ikke anvendes til børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

  • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
  • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Øjenirritation, Øjensmerter.
Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Forhøjet intraokulært tryk, Iritis, Keratitis, Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Konjunktivalt ødem, Retinal blødning, Synsforstyrrelser, Uveitis, Øjenkløe, Øjenlågsødem.
Allergiske reaktioner.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Corneal ulceration.
Bronkospasme, Forværret astma.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneaerosion*.
Ikke kendt Corneal abrasio, Corneaperforation, Maculaødem, Okulær hyperæmi.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

Ved brug efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande. 

Farmakokinetik

Passerer cornea. Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Ketorolacøjendråber, opløsning  5 mg/mløjendråber, opløsning  5 mg/ml  (2care4) øjendråber, opløsning  5 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 5 mg/ml  (2care4)
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Octoxynol 40 : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Renset vand : øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 171884
5 ml
75,35
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml  (2care4) 165762
5 ml
78,90
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml  (Orifarm) 430144
5 ml
Udgået 03-05-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

23.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...