Propess®

G02AD02
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2 til lokal anvendelse i cervix uteri og vagina. 

Anvendelsesområder

Modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel.  

 

Bemærk: Bør kun anvendes under forhold, hvor faciliteter til monitorering af uterusaktivitet og fosterets tilstand er til stede. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Vaginalindlæg. 1 vaginalindlæg indeholder 10 mg dinoproston (heraf frigives ca. 0,3 mg pr. time over 24 timer). Vaginalindlægget består af en ikke-bionedbrydelig hydrogel, indesluttet i et polyesternet med et bånd, som efter indlæggelsen hænger ud af vagina. Båndet og nettet benyttes til at udtage vaginalindlægget efter behandlingen, eller hvis der indtræder overstimulation. 

Doseringsforslag

 • Et vaginalindlæg placeres højt i fornix posterior i vagina.

Bemærk: 

 • Patientens cervix-tilstand skal kontrolleres før anvendelsen.
 • Patienten bør ligge ned 20-30 min. efter opsætningen.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af gravide unge < 18 år.
 • Bør kun anvendes én gang (effekten af gentagen anvendelse er ikke undersøgt).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dinoproston udskilles hovedsageligt gennem nyrerne, men det systemiske optag er ringe.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Seponering

Vaginalindlægget fjernes: 

 • Efter 24 timer, såfremt tilstrækkelig cervikal modning ikke er indtrådt.
 • Ved fødselsstart (defineret som forekomst af smertefulde veer med 3 min. mellemrum (uanset den cervikale modning).
 • Ved spontan bristning af fosterhinderne eller kunstigt brud på fosterhinderne.
 • Ved tegn på hyperstimulation af uterus samt hypertoniske uteruskontraktioner.
 • Ved tegn på fosterpåvirkning.
 • Ved systemiske bivirkninger hos moderen (fx kvalme/opkastning, hypotension, takykardi).
 • Mindst 30 min. før starten på i.v.-infusion af oxytocin (betydeligt øget risiko for hyperstimulation ved samtidig administration af oxytocin).

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes:
  • Når fødslen er i gang eller samtidigt med oxytocin.
  • Ved tegn på intrauterin infektion.
  • Ved allergi over for prostaglandiner.
  • Ved forhold, der kontraindicerer vaginal fødsel.
 • Anden igangsættelsesmetode skal overvejes, når kraftige og langvarige uteruskontraktioner er uønskede, fx ved:
  • Tidligere store uterusoperationer (fx kejsersnit, myomektomi) pga. risiko for uterusruptur.
  • Tidligere større livmoderhalsoperationer (biopsier, livmoderhalsafskrabning) eller cervixruptur.
  • Misforhold mellem fosterhovedets størrelse og moderens bækken.
  • Barn der ikke er i hovedstilling.
  • Tegn på fosterpåvirkning.
 • Må ikke anvendes ved foreliggende moderkage eller uforklarlig blødning under graviditeten.

Forsigtighedsregler

 • Uterusaktivitet og fosterets tilstand skal monitoreres regelmæssigt.
 • Bør ikke anvendes ved afgang af fostervand.
 • Ved langvarige eller kraftige uteruskontraktioner kan der foreligge uterin hypertoni eller uterusruptur og vaginalindlægget skal fjernes.
 • Begrænset erfaring ved bristede fosterhinder. Frigivelsen af dinoproston kan påvirkes af amnionvæske.
 • Anvendes endvidere med forsigtighed ved:
  • Kendt uterin hypertoni.
  • Multipara > 3 tidligere fødsler (pga. manglende erfaring).
  • Astma.
  • Glaukom.

 

Risiko for dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) 

Uterotoniske midler som dinoproston kan yderligere øge post-partum risikoen for at udvikle DIC, særlig ved: 

 • Alder over 35 år.
 • Svangerskabsalder over 40 uger.
 • Komplikationer under graviditeten (fx diabetes, hypertension, hypothyreoidisme).

Særlig opmærksomhed på tidlige symptomer på udvikling af DIC (fx fibrinolyse) i den akutte post-partum fase anbefales.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Meconium i fostervand, Unormal fødsel  (med påvirkning af fostret), Ændret føtal hjertefrekvens
Det reproduktive system og mammae Uterin hyperstimulation, Uterinspasmer  (unormale), Uterin hypertoni, Uterin takysystoli
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse  (vulvovaginalt), Feber
Undersøgelser Lav Apgar-score Forhøjet bilirubin  (hos barnet)
Nervesystemet Hovedpine
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Bremset fødsel, Placentaløsning, Postpartum blødning, Uterusatoni, Intrauterin infektion
Luftveje, thorax og mediastinum Respiratorisk Distress Syndrom
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Fosterdød*, Føtal distress
Det reproduktive system og mammae Genitalt ødem, Uterusruptur

* Fosterdød og neonatal død er blevet rapporteret efter anvendelse af dinoproston - oftest efter alvorlige hændelser som uterusruptur. 

Interaktioner

 • Behandling med NSAID skal seponeres før administrationen.
 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget, og disse stoffer bør derfor ikke gives samtidigt ved igangsættelse af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur
 • Oxytocin bør gives med et interval på mindst 30 min. efter administrationen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendes til modning af cervix som led i igangsættelse af fødsel, men er i øvrigt kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
Ændret føtal hjertefrekvens og neonatal icterus er beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Forgiftning

Ved overdosering ses uterin hyperkontraktilitet og hypertoni.  
Behandling: Ved hypertoni fjernes vaginalindlægget. Idet PGE2 induceret myometrial hyperstimulation er forbigående, vil det ofte være tilstrækkeligt at afvente, at effekten ophører. Ved truende asfyksi eller hvis den uterine hypertoni i øvrigt findes behandlingskrævende, bør gives akut tokolytisk behandling. Hvis der er tale om induktion af fødsel med levende barn, bør barnet overvåges, når der er etableret veaktivitet. 

Farmakodynamik

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i fryser.
 • Optøning før anvendelse er ikke påkrævet.
 • Brug ikke en saks eller et skarpt redskab til at åbne folieposen, da det kan skade polyesternettet.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) vaginalindlæg 10 mg 082727
5 stk.
4.033,40 806,68 40,33
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...