Prostaglandiner

G02AD

Revideret: 11.05.2020

Uterus er påvirkelig af prostaglandiner under hele graviditeten, da der i såvel corpus som cervix er prostaglandinreceptorer konstant til stede. Prostaglandiner (PG) af typen E og F kan anvendes til fremkaldelse af medicinsk abort og igangsætning af fødsel. De er desuden velegnede til at modne cervix før kirurgisk abort og før igangsætning af fødsel med oxytocin, når cervix er umoden. PGE og PGF har begge en kontraherende effekt på uterus.

Følgende prostaglandintyper er tilgængelige: 

Dinoproston (PGE2-analog)

Fås som vagitorier, vaginalindlæg og som gel til intracervikal applikation. 

 

Dinoproston anvendes til: 

 • afbrydelse af svangerskab i andet trimester
 • igangsætning af fødsel

 

Andre anvendelsesområder: 

 • modning af cervix inden kirurgisk abort i første trimester (OBS: kun vagitorier)

Misoprostol (PGE1- analog)

Misoprostol kan appliceres oralt, sublingualt og vaginalt. 

 

Misoprostol anvendes til: 

 • modning af cervix inden kirurgisk abort i første trimester (administreres vaginalt)
 • medicinsk abort i første og andet trimester
 • igangsætning af fødsel (administreres oralt eller vaginalt)
 • behandling af uterusatoni efter fødsel (administreres sublingualt), hvis oxytocin eller andre uterotonika ikke er tilgængelige.

 

Der opnås ikke yderligere effekt på postpartum blødning, ved behandling med misoprostol efter forudgående behandling med oxytocin.  

Ved postpartum blødning bør misoprostol gives sublingualt, da dette giver den hurtigste effekt. 

 

Misoprostol til oralt brug (Angusta) er førstevalgspræparat til induktion af fødsel (353) (1019).  

Carboprost (15-methyl-PGF2α-analog)

Til intramuskulær injektion. 

 

 • Carboprost er særlig velegnet ved kraftig blødning på grund af uterusatoni efter fødsel og abort.
 • Må ikke anvendes til igangsætning af fødsel ved levende barn.
 • Carboprost anvendes ikke til igangsætning ved foetus mortuus i DK.

Anvendelsesområder

Alle prostaglandiner kan anvendes til: 

 • Modning af cervix inden kirurgisk abort ved vakuum-aspiration i første trimester. Denne anvendelse er især værdifuld ved indgreb hos førstegangsgravide, som kan have en snæver cervikalkanal.
 • I forbindelse med mifepriston (progesteron-antagonist) ved medicinsk abort og "missed abortion" i første trimester.
 • Afbrydelse af svangerskab i andet trimester samt ved tilfælde af "missed abortion" på et så sent tidspunkt i graviditeten, at uterus ikke umiddelbart kan tømmes med vakuum-aspiration.
 • Modning af cervix ved umodne forhold før igangsætning af fødsel med oxytocin.
 • Uterusatoni efter fødslen.
 • Forhindring af lukning af ductus arteriosus hos nyfødte. Bør ved denne indikation kun anvendes af læger med specielt kendskab til behandling af nyfødte med hjertelidelser.

Doseringsforslag

Vedr. dosering henvises til de enkelte præparater. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Prostaglandiner  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

leverfunktion  

Carboprost 

Ja 

Ja 

Dinoproston 

Nej 

Nej 

Misoprostol (tabletter) 

Ja (ved GFR < 15 ml/min) 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparater. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. Forhold, der kontraindicerer vaginal fødsel. Igangsættelse af fødsel efter tidligere kejsersnit eller operation på uterus (misoprostol). 

Forsigtighedsregler

På grund af risiko for uterusruptur ved igangsætning af fødsel med prostaglandin efter tidligere kejsersnit eller andre operationer på uterus bør anden igangsætningsmetode nøje overvejes. Dinoproston vagitorier kan anvendes med stor forsigtighed i særlige tilfælde og da kun under kontinuerlig overvågning af mor og barn (2178). Forsigtighed ved tilstedeværende hjertelidelse, leverinsufficiens, nyreinsufficiens. Forhøjet intraokulært tryk (gælder dog ikke for misoprostol, som netop anvendes til behandling af glaukom). 

 

Anvendes misoprostol eller andre prostaglandiner til abort, er der risiko for kraftig blødning, som kan medføre indikation for en lægelig vurdering. Kvinder, som aborterer hjemme, bør informeres om dette og opfordres til at søge læge ved meget kraftig blødning. 

 

Der er beskrevet tilfælde af alvorlige maternelle bivirkninger i forbindelse med intramyometriel injektion af carboprost, formentlig pga. accidentel intravaskulær injektion, hvorfor det anbefales at give præparatet intramuskulært. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Misoprostol Angusta
Norgine
tabletter  25 mikrogram 8 stk. (blister)   968,30
Dinoproston Minprostin®
Pfizer
vagitorier  3 mg 4 stk.   64,59
Dinoproston Propess®
Ferring
vaginalindlæg  10 mg 5 stk.   40,48
Carboprost Prostinfenem®
Pfizer
injektionsvæske, opl.  0,25 mg/ml 1 ml   4.848,50

Referencer

2736. Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T et al. Labour induction with prostaglandins: a systematic review and network metaanalysis. BMJ. 2015; 350:217, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656228 (Lokaliseret 17. maj 2016)

 

1019. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Medicinsk abortus provocatus - 1. trimester. 2014; , https://static.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/548e08cee4b06f8a5b8130d7/1418594510349/14-11-29+Ab+med+guide+14.pdf (Lokaliseret 27. marts 2018)

 

2603. Thomas J, Fairclough A, Kavanagh J et al. Vaginal prostaglandin (PGE2 and PGF2a) for induction of labour at term. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 19;6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24941907 (Lokaliseret 17. maj 2016)

 

2604. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 13;6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24924489 (Lokaliseret 17. maj 2016)

 

2178. Berlac JF, Hedegaard M, Helmig RB et al. Sectio antea, DSOG guideline. 2013; , http://gynobsguideline.dk/sandbjerg/sectio_antea.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

1518. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Abortus provocatus - 2. trimester (Hindsgavl Guideline), januar 2012. 2012; , http://gynobsguideline.dk/hindsgavl/2TA_guide_050911_UDS.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

353. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2010; Oct 6;(10), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20927722 (Lokaliseret 17. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...