Angusta

G02AD06
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E1 med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

Igangsættelse af fødsel. 

 

Bør kun administreres af obstetrisk sundhedspersonale på sygehus. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mikrogram misoprostol. 

Doseringsforslag

 • 25 mikrogram oralt hver 2. time.
 • Alternativt 50 mikrogram oralt hver 4. time, hvor der muligvis kan være øget risiko for hyperstimulation (5726).
 • Maksimalt 200 mikrogram over en 24-timers periode.

 

Bemærk: 

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • På grund af synergistisk effekt mellem misoprostol og oxytocin anbefales det at vente 4 timer efter misoprostol-dosis, før oxytocin administreres.
 • Delekærvens formål er ikke at kunne dele tabletten.
Referencer: 5726

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosisreduktion eller forlængelse af doseringsintervallet bør overvejes. 

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion eller forlængelse af doseringsintervallet bør overvejes ved nedsat leverfunktion.  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Igangværende fødsel.
 • Ved mistanke om eller påvisning af truende asfyksi før induktion (fx ikke-normal non-stresstest eller stresstest, mekonium-farvet fostervand eller påvirkede føtale flow).
 • Når der allerede er givet andre lægemidler som led i induktion af fødslen (oxytocin eller andre prostaglandinpræparater).
 • Ved tidligere kejsersnit og anden ardannelse i uterus som følge af tidligere kirurgiske indgreb.
 • Ved anomalier i uterus, som forhindrer vaginal fødsel.
 • Ved placenta prævia eller ved vaginalblødning uden kendt årsag efter 24. svangerskabsuge i denne graviditet.
 • Ved føtal malpræsentation.

Forsigtighedsregler

 • Ved langvarige, kraftige eller hyppige kontraktioner skal misoprostol-behandlingen pauseres.
 • Tilstande med risiko for fosterpåvirkning som fx præeklampsi (hvor fosterpåvirkning bør udelukkes).
 • Øget risiko for dissemineret intravaskulær koagulation efter fysisk eller farmakologisk induceret fødsel.
 • Begrænset erfaring ved flerfoldsgraviditeter hos kvinder med > 5 tidligere vaginalfødsler, ved anvendelse før 37. graviditetsuge og hos gravide med en modificeret Bishop-score (mBS) > 6.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødning  (post partum)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Meconium i fostervand
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger, Temperaturstigning
Undersøgelser Lav Apgar-score**
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Ændret føtal hjertefrekvens**
Det reproduktive system og mammae Uterin hyperstimulation
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi*
Metabolisme og ernæring Acidose*
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Nervesystemet Svimmelhed
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Placentaløsning
Det reproduktive system og mammae Uterusruptur
Hud og subkutane væv Hudkløe

* Neonatale bivirkninger. 

** Forekom som almindelige ved dosering af 50 mikrogram hver 4. time og som ikke-almindelige (0,1-1 %) ved dosering af 25 mikrogram hver 2. time. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Angusta

Samtidig anvendelse af oxytocin eller andre lægemidler, som bidrager til induktion af fødslen, er kontraindicerede på grund af risiko for øget uterotonisk effekt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der henvises til indikationsområdet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Amning må gennemføres 4 timer efter administration af sidste dosis. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Syntetisk analog af prostaglandin E1. Forårsager modning af cervix og uterine kontraktioner.  

Farmakokinetik

 • Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit, misoprostolsyre.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (misoprostolsyre).
 • Misoprostolsyre metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter (misoprostolsyre).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 25 mikrogram, Norgine  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 25 mikrogram 044492
8 stk. (blister)
1.055,65 131,96 1.055,65

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  25 mikrogram  (Formålet med delekærven er IKKE at kunne brække tabletten over)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 7,5
tabletter 25 mikrogram (Formålet med delekærven er IKKE at kunne brække tabletten over)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5726. Bodin C, Boie S, Brülle AL et al. Igangsættelse af fødsel - metoder. DSOG. 2021, https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/6117c27f06598f24a330cda5/1628947082741/Guideline+Igangsaettelse+af+f%C3%B8dsel.pdf (Lokaliseret 27. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...