Prostinfenem®

G02AD04
 
 

Syntetisk 15-methyl analog af prostaglandin F2α med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Foetus mortuus i 3. trimester
 • Postpartum blødning forårsaget af uterusatoni, hvor anden behandling er utilstrækkelig eller som supplement til andre uterotonika.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg carboprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

 • Foetus mortuus. 125 mikrogram evt. gentaget med 125 mikrogram eller 250 mikrogram i.m.
 • Postpartum blødning. Individuelt. 0,25 mg (1 ml) i.m. evt. gentaget med 10-15 minutters interval. Totaldosis bør ikke overskride 2 mg (8 ml).

Bemærk: Det anbefales at anvende almindelig i.m. administration i stedet for intramyometriel injektion pga. risiko for intravasal injektion ved sidstnævnte.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hjerte- og pulmonale lidelser
 • Ubehandlet glaukom
 • Underlivsbetændelse
 • Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Tidligere operationer på uterus
 • Hypo- eller hypertension
 • Tilstande med øget risiko for uterusruptur
 • Ved kompliceret graviditet pga. lille risiko for postpartum DIC
 • Ved injektion intramuskulært skal man omhyggeligt sikre sig, at der ikke injiceres intravaskulært
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning.
Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. retrosternal ubehag).
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Hovedpine.
Placentaretention.
Endometritis, Metroragi.
Hoste.
Erytem.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tinnitus.
Sløret syn, Øjensmerter.
Hæmatemese.
Letargi, Svimmelhed.
Paræstesier, Torticollis.
Astma, Dyspnø.
Hypertension, Septisk shock, Synkope  (vasovagal).
Sjældne (0,01-0,1%) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Thyroideakrise.
Angst, Nervøsitet.
Endometriehyperplasi.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk shock), Angioødem.

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget
 • Den potenserende effekt er ønskelig ved behandling af blødning efter barnets fødsel.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Må alene anvendes på indikationerne abortus provocatus i 2. trimester og foetus mortuus i 3. trimester. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker uteruskontraherende på samme måde som det naturligt forekommende dinoprost (PGF), men virkningen er 10 gange kraftigere og medfører langvarige og kraftige kontraktioner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden for carboprost er forlænget i forhold til det naturligt forekommende dinoprost.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,4. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml 076166
1 ml
484,85 4.848,50
 
 

Revisionsdato

12.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...