Prostinfenem®

G02AD04
 
 

Syntetisk 15-methyl analog af prostaglandin F2α med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Fremkaldelse af abort i 2. trimester
 • Foetus mortuus i 3. trimester
 • Post partum blødning forårsaget af uterusatoni, hvor anden behandling er utilstrækkelig eller som supplement til andre uterotonika.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg carboprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

 • Fremkaldelse af abort. 2,5 mg intraamniotisk.
 • Foetus mortuus. 125 mikrogram evt. gentaget med 125 mikrogram eller 250 mikrogram i.m.
 • Postpartum blødning. Individuelt. 0,25 mg i.m. evt. gentaget med 10-15 minutters interval. Totaldosis bør ikke overskride 2 mg.

Bemærk: Det anbefales at anvende almindelig i.m. administration i stedet for intramyometriel injektion pga. risiko for intravasal injektion ved sidstnævnte.  

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. Metaboliseres hepatisk og udskilles gennem nyrerne. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hjerte- og pulmonale lidelser
 • Ubehandlet glaukom
 • Underlivsbetændelse
 • Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Astma (risiko for bronkokonstriktion).
 • Tidligere operationer på uterus.
 • Hypo- eller hypertension.
 • Tilstande med øget risiko for uterusruptur
 • Ved kompliceret graviditet pga. lille risiko for post partum DIC (Disseminated Intravascular Coagulation).
 • Ved injektion intramuskulært skal man omhyggeligt sikre sig, at der ikke injiceres intravaskulært
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning.
Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. retrosternal ubehag).
Almindelige (1-10 %) Kulderystelser.
Hovedpine.
Placentaretention.
Endometritis, Metroragi.
Hoste.
Erytem.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Sløret syn, Øjensmerter.
Hæmatemese.
Letargi, Svimmelhed.
Paræstesier, Torticollis.
Astma, Dyspnø.
Hypertension, Septisk shock, Synkope  (vasovagal).
Sjældne (0,01-0,1 %) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Thyroideakrise.
Angst, Nervøsitet.
Endometriehyperplasi.
Ikke kendt hyppighed Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk shock), Angioødem.

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget
 • Den potenserende effekt er ønskelig ved behandling af blødning efter barnets fødsel.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Må alene anvendes på indikationerne medicinsk abort i 2. trimester og foetus mortuus i 3. trimester. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker uteruskontraherende på samme måde som det naturligt forekommende dinoprost (PGF), men virkningen er 10 gange kraftigere og medfører langvarige og kraftige kontraktioner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden for carboprost er forlænget i forhold til det naturligt forekommende dinoprost.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,4. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml 076166
1 ml
484,85 484,85 4.848,50
 
 

Revisionsdato

20.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...