Prostinfenem®

G02AD04
 
 

Syntetisk 15-methyl analog af prostaglandin F2α med uteruskontraherende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Fremkaldelse af abort i 2. trimester
 • Foetus mortuus i 3. trimester
 • Post partum blødning forårsaget af uterusatoni, hvor anden behandling er utilstrækkelig eller som supplement til andre uterotonika.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,25 mg carboprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

 • Fremkaldelse af abort. 2,5 mg intraamniotisk.
 • Foetus mortuus. 125 mikrogram evt. gentaget med 125 mikrogram eller 250 mikrogram i.m.
 • Postpartum blødning. Individuelt. 0,25 mg i.m. evt. gentaget med 10-15 minutters interval. Totaldosis bør ikke overskride 2 mg.

Bemærk: 

 • Det anbefales at anvende almindelig i.m. administration i stedet for intramyometriel injektion pga. risiko for intravasal injektion ved sidstnævnte.
 • Intraamniotisk administration anvendes ikke i Danmark pga. risiko for alvorlige bivirkninger.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. Metaboliseres hepatisk og udskilles gennem nyrerne. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hjerte- og pulmonale lidelser
 • Ubehandlet glaukom
 • Underlivsbetændelse
 • Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Astma (risiko for bronkokonstriktion).
 • Tidligere operationer på uterus.
 • Hypo- eller hypertension.
 • Tilstande med øget risiko for uterusruptur
 • Ved kompliceret graviditet pga. lille risiko for post partum DIC (Disseminated Intravascular Coagulation).
 • Ved injektion intramuskulært skal man omhyggeligt sikre sig, at der ikke injiceres intravaskulært
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. retrosternal ubehag)
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Nervesystemet Hovedpine
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Placentaretention
Det reproduktive system og mammae Endometritis, Metroragi
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn, Øjensmerter
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Torticollis
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Septisk shock, Synkope  (vasovagal) Vasovagalt anfald
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Det endokrine system Thyroideakrise
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Endometriehyperplasi
Luftveje, thorax og mediastinum Kvælningsfornemmelse
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk shock), Angioødem

Interaktioner

Anden medicin sammen med Prostinfenem®
 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget
 • Den potenserende effekt er ønskelig ved behandling af blødning efter barnets fødsel.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Må alene anvendes på indikationerne medicinsk abort i 2. trimester og foetus mortuus i 3. trimester. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Prostinfenem® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Prostinfenem® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker uteruskontraherende på samme måde som det naturligt forekommende dinoprost (PGF), men virkningen er 10 gange kraftigere og medfører langvarige og kraftige kontraktioner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstiden for carboprost er forlænget i forhold til det naturligt forekommende dinoprost.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,4. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,25 mg/ml
Prostinfenem
076166
1 ml
504,60 504,60 5.046,00
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...